Andreea Iacob on Thu, 19 May 2011 07:06:43 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] SHOAH -SupravieÅuirea, InstalaÅie teatralÄ multimedia, 19, 23,30,31 mai si 1, 2 iunie, Hala Libertatea, ClujSHOAH-Supravietuirea
InstalaÅie teatralÄÂmultimedia

Este un eseu 
vizual-teatral, care se inspirÄ din poveÅtile supravieÅuitorilor 
Holocaustului din Ardeal. Pornind de la aceste poveÅti, am creat o serie
 de instalaÅii teatrale despre supravieÅuire, despre noi, despre noi Åi 
ceilalÅi.Â


ReprezentaÅii:Â19, 23, 30, 31 mai Åi 1 iunie, de la ora 20:00, si in 2 iunie de la ora 18:00.Â
DuratÄ: 1 h si 30min.
LocaÅie: Cluj, Hala Libertatea, Str. Garii nr 21 (in spatele Garii mici, la o distanta de 10 minute de mers pe jos).

Scenariu Åi regie: Andreea Iacob
Decor: Valentin CodoiuÂ
Imagine: Kallo AngelaÂ
Design audio: Åerban Ursachi Åi LaurenÅiu Vescari
Design video: Liviu PopÂ
Dramaturgie: Ozana BudÄu
Lumini: Jenel Moldovan
ConsultanÅi ÅtiinÅifici: Dr. Ioana Cosman Åi Daniel Stejerean
Inspirat
 dupÄ âDepoziÅii despre viaÅÄ Åi moarte. Holocaustul din Transilvania de
 Nordâ Åi âShoah Ãn Transilvania de Nordâ de Ioana Cosman


Cu: Adriana 
BÄilescu, Camelia CuruÅiu, Eszter Tompa Åi studenÅii: ÃbrahÃm Ãgnes, 
Albert JÃlia, BÃrà Krisztina, DarÃczi NoÃmi, Imre Ãva, MarosÃn Csaba, 
MolnÃr Bence, Sigmond Rita, Simà Emese, VatÃny Zsolt (clasa BÃrà 
JÃzsef).


Cu vocile supravieÅuitorilor: Margareta Mezei, Judith Varadi, Vasile Nussbaum, Baga Katalin.

Fragmente sonore: Laurie Anderson.
Cu
 ajutorul prietenilor: Ramona Tripa, Dora Ghecenco, Dorin BuduÅan, 
Adriana HÄgan, Yssore Boly, Maria CÃmpan, Cosmin Matei, Koncz Arpad, 
Irsai Laszlo Zacsek, Ioan Negrea.Â


Spectacol realizat cu ajutorul unui grant oferit de AsociaÅia EuropeanÄ pentru CulturÄ EvreiascÄ (European Association for Jewish Culture).Â
Cu sprijinul FederaÅiei ComunitÄÅilor EvreieÅti din RomÃnia.Â

Cu sprijinul: Fabrica Libertatea, Facultatea de Teatru Åi Televiziune (UBB Cluj), Teatrul NaÅional Cluj.

ProducÄtor: AsociaÅia Colectiv A


AchiziÅionÄri de bilete: LibrÄria Book Corner (B-dul Eroilor nr. 15)
RezervÄri de bilete:Ârezervari@colectiva.roÂ

VÄ aÅteptÄm cu drag la spectacol!-- 
Laura Panait
PR&ComunicareAsociaÅia Colectiv Atel (+4)0722642269
www.colectiva.ro
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/