Ion Bogdan Lefter on Tue, 17 May 2011 09:20:10 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Cafeneaua critica, vineri 20 mai 2011, la MNLR


Pentru informare:Despre poezia de azi la Cafeneaua criticÄ
(la Muzeul NaÅional al Literaturii RomÃne, Ãn cadrul TÃrgului NaÅional al CÄrÅii 
de Poezie, vineri 20 mai 2011)

EdiÅia de sÄptÄmÃna aceasta a Cafenelei critice se va desfÄÅura âÃn deplasareâ, 
Ãn cadrul TÃrgului NaÅional al CÄrÅii de Poezie, Ãn Rotonda Muzeului NaÅional al 
Literaturii RomÃne. Tema: CÄrÅi de poezie 2010-2011. BilanÅ de etapÄ. InvitaÅi: 
poeÅii Traian T. CoÅovei, Ion MureÅan, Radu Vancu, Daniel D. Marin Åi alÅi 
autori de cÄrÅi 2010-2011, precum Åi poeta Magda CÃrneci Åi criticul Cosmin 
CiotloÅ.
Amfitrion: Ion Bogdan Lefter.

EdiÅia a II-a a TÃrgului NaÅional al CÄrÅii de Poezie se desfÄÅoarÄ Ãn perioada 
18-22 mai 2011, la Muzeul NaÅional al Literaturii RomÃne Åi Ãn alte locaÅii 
complementare. Pentru detalii:www.tncp.ro.

Cafeneaua criticÄeste un proiect de dezbateri culturalepe teme de actualitate. 
Prima serie s-a desfÄÅurat Ãn anii 1990, la Cafeneaua FacultÄÅii de Litere a 
UniversitÄÅii BucureÅti, seria a doua â Ãn perioada noiembrie 2008-iulie 2009 la 
Cluburile A Åi The Silver Church, iar seria actualÄ, a treia, a fost inauguratÄ 
Ãn martie 2010 la Club Control*.

*

Cafeneaua criticÄ
Vineri 20mai 2011, orele 17-18.30
Muzeul NaÅional al Literaturii RomÃne (Rotonda)
BucureÅti, Bdul. Dacia nr. 12

___________

* InvitaÅii ediÅiilor 2008-2010 ale Cafenelei critice: Nicolae Manolescu, G. 
Dimisianu, Costi Rogozanu (prima ediÅie), Vladimir Epstein, Romelo Pervolovici, 
Oana Boca, Vasile Ernu, Bogdan-Alexandru StÄnescu (ediÅia a 2-a), Åerban FoarÅÄ 
(ediÅia a 3-a), Adrian Iorgulescu Åi Virgil-Åtefan NiÅulescu (ediÅia a 4-a), 
Augustin Buzura (ediÅia a 5-a), Solomon Marcus (ediÅia a 6-a), Alice Georgescu, 
Marius StÄnescu, Coca Bloos, Diana Cavaliotti, Ioana Anastasia Anton, Sorin 
Dobrin (din echipa spectacolului Hamlet de la Teatrul Metropolis) (ediÅia a 
7-a), Sorin Åi Nicu Ilfoveanu (ediÅia a 8-a), CÄtÄlina Buzoianu, Rodica Negrea, 
Mihai Dinvale, Papil Panduru, Petre Moraru, Ion Lupu, Irina RÄdulescu, Alin 
Mihalache, Åtefan Lupu (din echipele spectacolelorFurtuna dupÄ William 
Shakespeare de la Teatrul Mic ÅiIoana Åi focul dupÄ Matei ViÅniec de la Teatrul 
de Comedie) (ediÅia a 9-a), Ioana Nicolaie Åi Cecilia ÅtefÄnescu (ediÅia a 
10-a), Marlena Braester, Cosana Nicolae, Bogdan Ghiu, Nicolae Tzone (ediÅia a 
11-a), Nora Iuga (ediÅia a 12-a), regizorul Alexandru Dabija, actorii Mihai 
CalotÄ, Ana Ciontea, Ioan Coman, Ioan Andrei Ionescu, Vlad Ivanov, Florentina 
NÄstase, RÄzvan Oprea, Ada SimionicÄ, scenografii CosminArdeleanu Åi Laura 
Paraschiv Åi Lucian Sabados, directorul Teatrului âToma Caragiuâ din PloieÅti 
(ediÅia a 13-a), Alexandru Solomon (ediÅia a 14-a), Matei ViÅniec, Serge Basso 
Åi echipa de actori romÃno-luxembourghezo-franco-finlandezÄ a spectacolului 
MansardÄ la Parisde Radu Afrim, dupÄ un text de Matei ViÅniec (ediÅia a 15-a), 
Marius Oprea (ediÅia a 16-a), Gabriel Andreescu (ediÅia a 17-a), Ruxandra 
Garofeanu, Liliana Corobca, Vladimir Bulat, Vasile Ernu, Igor Mocanu (ediÅia a 
18-a), Adriana Grand, Virginia Mirea, Florin Dobrovici, George Costin Åi Andreea 
Samson (din echipa spectacolului CÃntÄreaÅa chealÄ & LecÅia de la Teatrul de 
Comedie)(ediÅia a 19-a), Monica Spiridon, Costi Rogozanu, Nicolae Marinescu, 
Xenia Karo, LuminiÅa Corneanu (despre Adrian Marino) (ediÅia a 20-a), Mihaela 
Miroiu, Otilia Dragomir, Sofia VÄcÄrescu, Laura GrÃnberg, Ana Bulai, Daniela 
Palade Teodorescu (co-autoare ale volumului NaÅterea. Istorii trÄite, 2010) Åi 
Olivia NiÅiÅ, Karin Cervenka, Liliana Popescu, Marilena Preda SÃnc, Doris Mayer, 
Simona VilÄu (organizatoare Åi autoare ale expoziÅiei romÃno-austriece 
Idila/Idyll, 2010) (ediÅia a 21-a), Mihai Oroveanu, Åerban Sturdza, Virgil 
Scripcariu (ediÅia a 22-a), Ioan GroÅan, Constantin Stan, Cristian Teodorescu 
(ediÅia a 23-a), Mircea Martin (ediÅia a 24-a), Mircea CÄrtÄrescu (ediÅia a 
25-a), Magda CÃrneci, CÄtÄlin Davidescu, Tudor Octavian, Pavel ÅuÅarÄ, 
Cristian-Robert Velescu, Ioana Vlasiu, Ruxandra Garofeanu (ediÅia a 26-a, la 
Centenarul naÅterii lui Ion Åuculescu), George MihÄiÅÄ, Corina Constantinescu, 
Ileana Lucaciu, Sanda Manu, Victor Ioan FrunzÄ, Ludmila Patlanjoglu, Cornelia 
Maria Savu (ediÅia a 27-a, bilanÅ festCO 2010), Constantin Chiriac, Lavinia 
Alexe, Adrian Tibu, Ludmila Patlanjoglu, Mircea GhiÅulescu (ediÅia a 28-a, 
bilanÅ al Festivalului InternaÅional de Teatru de la Sibiu 2010), Principele 
Radu al RomÃniei (ediÅia a 29-a), Romelo Pervolovici, Mica Gherghescu, Adrian 
GuÅÄ, Teodor Graur, Nicu Ilfoveanu, organizatori Åi participanÅi la Bienala 
Tinerilor ArtiÅti de la BucureÅti (ediÅia a 30-a), Livius CiocÃrlie (ediÅia a 
31-a), David Esrig (ediÅia a 32-a), Cristina Modreanu, Aura Corbeanu, Maria 
Morar, Bogdan Georgescu, Ludmila Patlanjoglu, Anca Eugenia Rotescu, Mihaela 
Michailov, David Schwartz, organizatori Åi participanÅi la Festivalul NaÅional 
de Teatru 2010 (ediÅia a 33-a), Norman Manea (ediÅia a 34-a), Dinu FlÄmÃnd 
(ediÅia a 35-a), Florin Manolescu (ediÅia a 36-a), Ciprian Ciuclea, Olivia 
NiÅiÅ, Andreea Micu (staff IEEB4), Marilena Preda-SÃnc, Valeriu Åchiau, Mihai 
Zgondoiu (expozanÅi IEEB4), Magda CÃrneci, Liliana BarboricÄ (eseiste, critici 
de artÄ) (ediÅia a 37-a), Ion MureÅan, Gavril ÅÄrmure, Luigi Bambulea (ediÅia a 
38-a), Petru Lucaci Åi Magda CÃrneci, CÄtÄlin Davidescu, Diana Dochia, Teodor 
Graur, Adriana Oprea Åi Aurel Vlad (despre relansarea revistei Arta) (ediÅia a 
39-a), Constantin AbÄluÅÄ, Constantin Stan, Florin Toma, Daniela Zeca, Cosmin 
CiotloÅ (ediÅia a 40-a), Octavian Soviany Åi Sorin GherguÅ (ediÅia a 41-a), 
Mircea Anghelescu (ediÅia a 42-a), Victor Ioan FrunzÄ, Adriana Grand, Ioana 
Barbu, George Costin, Alexandru Ion, Sorin Miron, Octav Åtefan (echipa 
spectacolului Furtuna, produs de Centrul Cultural âNicolae BÄlceascuâ din 
BucureÅti) Åi CÄtÄlina Buzoianu, Ileana Lucaciu, Ludmila Patlanjoglu, CrenguÅa 
Manea, Nicolae Prelipceanu, Mircea M. Ionescu, George Volceanov (ediÅia a 43-a), 
Marta Petreu, Ion Vartic, Silviu Lupescu, Oana Boca, Andreea DrÄghicescu, Irina 
Georgescu, George Neagoe, Emanuel Ulubeanu (ediÅia a 44-a), Tinu PÃrvulescu, 
Mirela Zafiri, Florin Silviu Ursulescu, Alexandru Åipa, Doru Ionescu, Mircea 
Florian, George Volceanov (ediÅia a 45-a, evocare Kamocsa Bela), Gabriel 
Dimisianu (ediÅia a 46-a), Angela Marinescu (ediÅia a 47-a).
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/