Mihai Zgondoiu on Mon, 9 May 2011 07:29:57 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Vernisaj VISUAL RESONANCE / Florin B. Tomescu / joi 12 mai, ora 19.00 / ATELIER 030202


REZONANÈÄ
VIZUALÄ / VISUAL RESONANCE
Florin
B. Tomescu
12 mai â
5 iunie 2011
Â
Curator: Dan
Mircea Cipariu
Coordonator Atelier 030202: Mihai Zgondoiu
Â
Vernisaj: joi
12 mai 2011, ora 19.00, ATELIER 030202 (Sala NouÄ TC)
Str. SfÃnta Vineri nr. 11, BucureÅti / www.atelier030202.blogspot.com
Â
PercuÈionistul Sorin Rotaru va prefaÅa expoziÅia cu un recitat la marimbofon.


"Un
cÃmp haotic de senzaÅii, semne Åi energii venite de-a valma, venite Åi de
nicÄieri pentru a se transforma Ãntr-o cantitate necenzuratÄ a nimicului,
creÅte Åi descreÅte Ãn pÃnzele mari ale lui Florin B. Tomescu, desÄvÃrÅind,
astfel, discursul unei mitologii interioare Åi al unei vieÅi ce se poate
desprinde de logica binarÄ numai prin asumarea Åabloanelor Åi a frustrÄrilor
produse de dictatura imaginii.
Fotogramele
existenÅei sunt decupate hiperrealist Åi conectate la un flux al dicÅiunii
egotice pÃnÄ cÃnd acestea devin, prin frecvenÅÄ Åi fixare, un loc care produc
vid interior, gol Åi cÄdere abisalÄ din care se nasc dorinÅe Åi ÃntrupÄri
iluminate, metafizice. Cantitatea de forme produsÄ de dicteul automat Åi vizual
al artistului e de neoprit, fiind produsul secund al unei memorii aflate,
deseori, Ãntr-un act acut de regresiune. Formele spirituale vin dupÄ ce memoria
Åi sufletul s-au eliberat de materialitate Åi mentalitatea gregarÄ a realitÄÅii
imediate. Planul principal, la vedere, al cadrelor ce se desfÄÅoarÄ
hegemonic Åi cu putere hipnoticÄ, se transformÄ graÅie rezonanÅei produse de
aceastÄ golire prin multiplicarea iconicÄ Ãntr-un plan secund ce lasÄ loc unei
respiraÅii, unui accident metafizic, unei revelaÅii ori unei noi priviri asupra
consumului egotic.
Realitatea e o
construcÅie iconicÄ de care te poÅi elibera numai rezonÃnd cu semnele care pot
diminua pÃnÄ la vid Ãntunericul Åi energia negativÄ din noi. Miza esteticÄ a
reprezentÄrii iconice a DivinitÄÅii faÅÄ Ãn faÅÄ cu Efemeritatea, Ãn yantre
geometrizate, plebee, magice sau transcendente, este dublatÄ de miza profund
spiritualÄ din aceste lucrÄri semnate de Florin B. Tomescu. LucrÄri de
meÅteÅugar fin, atent Åi la detaliu, Åi la Ãntreg, care sunt generatoare de
rezonanÅe subtile.
Explorarea vizualÄ a
conÅtiinÅei interioare, cu toate formele sale ficÅionale, onirice Åi
biografice, drum de cercetare Åi cunoaÅtere cu tensiuni consumate ori
acumulate, ne evocÄ teribila dinamicÄ a Hazardului Åi a timpurilor subiective
prin care trecutul, prezentul Åi viitorul devin timp Åi spaÅiu de rezonanÅÄ. O
devenire ce dÄ sens profund expoziÅiei unui artist, Florin B. Tomescu, care
Åi-a gÄsit identitatea din cioburi, fotograme Åi oglinzi!"
Dan Mircea Cipariu

Organizator: ATELIER 030202
Parteneri:Teatrul de Comedie, Clubul UNESCO-AdolescenÅii, AsociaÅia Euro CulturArt
Partener strategic: Colina Motors
Parteneri
media: RRC, Time Out, Cultura, aLtitudini, Art Clue, Modernism.ro, Zile Åi NopÅi, Agentiadecarte.ro, veiozaarte.ro, cronicadevineri.blogspot.com
Â
Florin B.
Tomescu(n. 1983) este absolvent al FacultÄÈii de Arte Èi
Design, Universitatea de Vest - TimiÈoara, secÈia graficÄ (2006). TrÄieÈte Èi lucreazÄ Ãn BucureÈti. ActiveazÄ ca artist
visual Ãn urmÄtoarele domenii: desen, picturÄ, instalaÈii, video art, design.

http://florinbtomescu.blogspot.com
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/