Mihai Zgondoiu on Thu, 24 Feb 2011 19:51:04 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Vernisaj "THE UNBEARABLE OTHER" George Anghelescu & Stefan Ungureanu la ATELIER 030202


THEÂ UNBEARABLEÂ OTHER
George Anghelescu & Åtefan Ungureanu
Â
4 â 22 martie 2011Vernisaj: vineri 4 martie 2011, ora 19.00, ATELIER 030202
Str. SfÃnta Vineri nr. 11, BucureÅti / www.atelier030202.blogspot.com
Â
Curator: Valentina Iancu 
Coordonator Atelier 030202: Mihai Zgondoiu
Â
âLucrÄrile interogheazÄ permanenta problemÄ a âceluilaltâ Ãntr-o raportare 
conflictualÄ Åi competitivÄ. Ãn construcÅia discursurilor âcelalaltâ este miza 
Åi reperul contrastului continuu care, simultan, creeazÄ Åi elibereazÄ tensiune. 

ExpoziÅia se contureazÄ sub forma unui dialog vizual Ãntre George Anghelescu Åi 
Åtefan Ungureanu pe marginea determinismului cultural Åi a reflexelor 
condiÅionate ale istoriei (personale Åi universale). Este o aducere a 
generalului Ãn particular Åi o disecare asumatÄ a sensurilor generate de 
conflictele interumane. AtÃt la nivel formal cÃt Åi semiotic, cei doi artiÅti se 

raporteazÄ diferit la problemele socio-culturale ale contemporaneitÄÅii. 
ComparaÅia genereazÄ complementaritate, prin intermediul cÄreia fiecare dintre 
ei este pus Ãntr-o luminÄ nouÄ.
George Anghelescu urmÄreÅte violenÅa din imediatul cotidian Åi o trateazÄ cu o 
detaÅare ludicÄ decelabilÄ Ãn contrastul vizual dintre subiect Åi limbajul 
plastic adoptat. Nu judecÄ Åi nu tranÅeazÄ ci priveÅte tertipurile naturii umane 

Åi le pune Ãn operÄ. Formele seculare de manifestare a conÅtiinÅei sunt 
ÃncÄrcate de kitsch, de nevoia de epatare. Spectacolul cotidian este agresiv Åi 
copleÅit de reflexele condiÅionate ale istoriei personale, dar Åi de 
determinaÅiile tari ale unor modele pseudo-culturale. George Anghelescu 
nuanÅeazÄ permanent una dintre ideile majore ale lui Nietzsche: "esenÅa cea mai 
intimÄ a existenÅei este voinÅa de putere". LucrÄrile lui surprind, Ãntr-un 
vizual tumultuos, puterea stigmatului personal, adÃncind prÄpastia dintre adevÄr 

Åi opinie. 

UrmÄrind firul cauzalitÄÅii la Åtefan Ungureanu miza este revelarea unei 
speculaÅii absurde, investigarea hazardului antropogen. Subiectul este un 
pretext formal pentru a folosi analiza dinamicÄ a batimetriei Ãntr-o manierÄ 
spiritualizatÄ. Åtefan Ungureanu urmÄreÅte sistemul dinamic al funcÅionÄrii 
fizice a PÄmÃntului Åi alege din structurile concrete acele elemente care pot 
deveni expresive Ãn opera de artÄ. ÂAutenticitatea demersului sÄu constÄ Ãntr-o 
supralicitare a senzorialului Ãntr-un cÃmp paradigmatic construit din acÅiune Åi 

aparenÅÄ. Â
Conflictul dintre ei depÄÅeÅte trivialul âsi vis pacem para bellumâ Åi dezvoltÄ 
acele elemente pozitive specifice contrariilor care reuÅesc sÄ se valorifice 
reciproc.
ExpoziÅia poate fi vizitatÄ Ãn perioada 3-22 martie 2011 la ATELIER 030202.â 
Valentina Iancu
Â
George Aghelescu(n. 1985) este artist vizual, absolvent al UniversitÄÅii 
NaÅionale de ArtÄ din BucureÅti. A expus Ãn BucureÅti, New York, Roma Åi Tel 
Aviv. RealizeazÄ graficÄ publicisticÄ pentru mai multe reviste din BucureÅti. 

Åtefan Ungureanu(n. 1984) este artist vizual, absolvent al UniversitÄÅii 
NaÅionale de ArtÄ din BucureÅti. A expus Ãn Aarau, BucureÅti, Halifax, 
Hunedoara, Lisabona, Madrid, Paris, VeneÅia, Viena, ÂÅi New York.
Â
Organizator: ATELIER 030202
Parteneri:Teatrul de Comedie, Clubul UNESCO-AdolescenÅii, AsociaÅia Euro 
CulturArt
Partener strategic: Colina Motors
Parteneri media: RRC, Time Out, Cultura, aLtitudini, Art Clue, Modernism.ro, 
Zile Åi NopÅi, Agentiadecarte.ro, veiozaarte.ro, cronicadevineri.blogspot.com


      
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/