teodor graur on Tue, 22 Feb 2011 14:46:14 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Teodor Graur la MÅR


Ãn curÃnd, la Muzeul ÅÄranului RomÃn Åi galeria Recycle Nest BucureÅti:
BALCANIAN XXI (reciclare Åi meÅterealÄ)
Un proiect de Teodor Graur; curator Erwin Kessler.
Vernisaj MÅRÂ-Â17 Martie; Recycle Nest - 22 Martie, orele 18.00.

Despre un spaÅiu cultural de care aparÅinem. 
Despre artist ca meÅter, un posibil model de mesager/ purtÄtor de cuvÃnt, Ãn 
dialogul cu ceilalÅi europeni.
Despre valorile noastre genuine, cu care putem participa la orice schimb, 
conÅtienÅi de ceea ce facem Åi de ceea ce suntem. 

Despre comunicare Ãn general, cuÂlucruri Åi gest. Dincolo de mit.

Marea scenÄÂÃncÄ ne aÅteaptÄ. Avem un rol de jucat, nuÂdoar ca turiÅti. Nu 
suntem simpli spectatori.
(T.G.)Â 
www.dograur.blogspot.com 


      
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/