Valentina Iancu on Wed, 9 Feb 2011 17:16:12 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] eye candy // expozitie Mihai Florea


Anaid Art Gallery - prezintă "Eye Candy" semnată Mihai Florea

* *

 Joi, 10 februarie 2011, ora 19.30 va avea loc la ANAID ART GALLERY
vernisajul expoziţiei  "Eye Candy" semnată Mihai Florea, curator Diana
Dochia. Publicul amator de artă contemporană va putea viziona expoziţia în
perioada 10 februarie - 5 martie 2011.

 Omul contemporan este bombardat de reclame, fie că este vorba de panouri
stradale, reclame TV, reviste etc. Aproape întotdeauna imaginea produsului
este însoţită sau prezentată de un model feminin ce se înscrie în conceptul
de 90-60-90 cm. Imaginea modelului feminin vinde produsul comercial: de la
banalele obiecte de uz casnic, la vacanţe petrecute în insule superbe, până
la maşini scumpe, vile de lux etc. Preocuparea artiştilor faţă de societatea
de consum îşi are rădăcinile în arta pop a anilor 1960.

Expoziţia "Eye Candy" semnată Mihai Florea satirizează în egală măsură atât
pe cel care produce reclama, cât şi pe cel care o promovează şi consumă.
Societatea contemporană este o societate "extra-ambalată", după cum afirma
artistul Mihai Florea. O societate în care femeia devine în sine o parte a
produsului consumat. Femeia - Ispita este cea care seduce consumatorul să
cumpere produsul. Ea are rolul de a ispiti, de a atrage posibilii clienţi.
Există în cadrul expoziţiei sentimentul unei inversări de roluri: Femeia -
ispita devine un obiect al promovării, iar obiectele banale se transformă,
prin promovare, în obiecte unicat.

Expoziţia este conturată în patru secţiuni: Obiecte banale, Steaguri, Ochi
dulci, Veneraţie.

Mihai Florea este absolvent al Universităţii Naţionale de Artă Bucureşti.


Anaid Art Gallery vă invită să faceţi o incursiune în arta contemporană de
 luni până vineri între orele 11-19, sâmbăta între orele 10-18.

___________________________________________________

Anaid Art Gallery - presents "Eye Candy" signed by Mihai Florea

* *

* Thursday, 10th of February 2011, at 19.30, the opening of the exhibition *
*"**Eye Candy**"** *signed by *Mihai Florea*,* *curator Diana Dochia,* shall
take place at ANAID ART GALLERY*. The persons who are fond of contemporary
art will be able to visit the exhibition starting with *10th of February - 5
th of March 2011*.**

 The contemporary individual is assaulted by commercials, either by
billboards or TV adds, magazines, etc. Almost all the time the image of the
product is accompanied or presented by a female model that has the perfect
90-60-90 cm body measures. The image of the female model sells the
commercial product: starting from the common objects for domestic use and
continuing with holidays spent in exotic islands, till expensive cars and
luxurious villas, etc. The artists' interest in the consumerist society has
its roots in the ,60s Pop Art.**

The exhibition "Eye Candy" signed by Mihai Florea equally satirizes the one
who produces the commercial as the one who promotes and consumes it. The
contemporary society is an "extra-wrapped" society as the artist Florea
Mihai states. It is a society in which the woman becomes herself a part of
the consumed product. The woman - The Temptation is the one who seduces the
consumer to buy the product. She has the role of tempting, to attract
potential clients. In the framework of the exhibition the feeling of roles
inversion is present: The Women-The Temptation becomes a promoting object
and common objects convert through promotion into unique objects.

The exhibition is thought in four sections: Common objects, Flags, Candy
Eyes, Veneration.

Mihai Florea is a graduate of the National University of Fine Arts,
Bucharest. Anaid Art Gallery invites you to make an incursion in the
contemporary art from *Monday to Friday from 11 o'clock until 19 o'clock
(11-19), and Saturday from 10 o'clock until 18 o'clock (10-18).*
-- 
Valentina Iancu

Please consider the environment - do you really need to print this e-mail?
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/