Ion Bogdan Lefter on Thu, 17 Jun 2010 19:10:28 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Principele Radu la Cafeneaua critica


Pentru informare:

Final de stagiune princiar la Cafeneaua critica:


Principele Radu la Cafeneaua criticÄ
(Club Control, miercuri 23 iunie
2010)

Invitatul special al Cafenelei
critice, la final de stagiune, este Principele
Radu al RomÃniei. Tema ÃntÃlnirii de miercuri 23 iunie: RomÃnia â proiect de societate: ieri, azi,
mÃine. Princepele Radu a Ãmplinit 50 de ani pe 7 iunie 2010.
Amfitrion: Ion Bogdan Lefter.

Cafeneaua criticÄeste un proiect de dezbateri culturalepe
teme de actualitate. Prima serie s-a desfÄÅurat Ãn anii 1990, la Cafeneaua
FacultÄÅii de Litere a UniversitÄÅii BucureÅti, seria a doua â Ãn perioada
noiembrie 2008-iulie 2009 la Cluburile A Åi The Silver Church, iar seria
actualÄ, a treia, a fost inauguratÄ Ãn martie 2010 la Club Control*.

*

Cafeneaua criticÄ
Miercuri 23 iunie 2010, orele 19.00-21.00
Club Control
BucureÅti, Str.
Academiei nr. 19
(Ãn Pasajul
Victoriei, intrarea dinspre Str. Academiei/Institutul de ArhitecturÄ/Biserica Enei; Ãn pasaj,
prima intrare pe stÃnga)
tel.: 0733-927.861
e-mail:
feedback@control-club.ro
www.control-club.ro

___________

* InvitaÅii ediÅiilor 2008-2010 ale Cafenelei critice: Nicolae Manolescu, G. Dimisianu, Costi Rogozanu (prima
ediÅie), Vladimir Epstein, Romelo Pervolovici, Oana Boca, Vasile Ernu,
Bogdan-Alexandru StÄnescu (ediÅia a 2-a), Åerban FoarÅÄ (ediÅia a 3-a), Adrian
Iorgulescu Åi Virgil-Åtefan NiÅulescu (ediÅia a 4-a), Augustin
Buzura (ediÅia a 5-a), Solomon Marcus (ediÅia a 6-a), Alice Georgescu, Marius StÄnescu, Coca Bloos, Diana Cavaliotti, Ioana Anastasia Anton, Sorin Dobrin (din echipa
spectacolului Hamlet de la Teatrul Metropolis)
(ediÅia a 7-a), Sorin Åi Nicu Ilfoveanu (ediÅia a 8-a), CÄtÄlina Buzoianu,
Rodica Negrea, Mihai Dinvale, Papil Panduru, Petre Moraru, Ion Lupu, Irina
RÄdulescu, Alin Mihalache, Åtefan Lupu (din echipele spectacolelorFurtuna dupÄ William Shakespeare de la Teatrul Mic ÅiIoana Åi focul dupÄ Matei
ViÅniec de la Teatrul de Comedie) (ediÅia a 9-a), Ioana Nicolaie Åi Cecilia
ÅtefÄnescu (ediÅia a 10-a), Marlena
Braester, Cosana Nicolae, Bogdan Ghiu, Nicolae Tzone (ediÅia a 11-a), Nora Iuga (ediÅia a 12-a),
regizorul Alexandru Dabija, actorii Mihai CalotÄ, Ana Ciontea, Ioan Coman, Ioan
Andrei Ionescu, Vlad Ivanov, Florentina NÄstase, RÄzvan Oprea, Ada SimionicÄ,
scenografii CosminArdeleanu Åi Laura Paraschiv Åi Lucian Sabados,
directorul Teatrului âToma Caragiuâ din PloieÅti (ediÅia a 13-a), Alexandru Solomon
(ediÅia a 14-a), Matei ViÅniec, Serge Basso Åi echipa de actori
romÃno-luxembourghezo-franco-finlandezÄ a spectacolului MansardÄ la Parisde Radu Afrim, dupÄ un text de Matei ViÅniec (ediÅia
a 15-a), Marius Oprea (ediÅia a 16-a), Gabriel Andreescu (ediÅia a 17-a), Ruxandra Garofeanu, Liliana Corobca, Vladimir Bulat,
Vasile Ernu, Igor Mocanu (ediÅia a
18-a), Adriana Grand, Virginia Mirea, Florin Dobrovici, George Costin Åi
Andreea Samson (din echipa spectacolului CÃntÄreaÅa
chealÄ & LecÅia de la Teatrul de Comedie)(ediÅia a 19-a), Monica Spiridon, Costi Rogozanu, Nicolae Marinescu,
Xenia Karo, LuminiÅa Corneanu (despre Adrian Marino) (ediÅia a 20-a), Mihaela
Miroiu, Otilia Dragomir, Sofia VÄcÄrescu, Laura GrÃnberg, Ana Bulai, Daniela
Palade Teodorescu (co-autoare ale volumului NaÅterea. Istorii trÄite, 2010) Åi Olivia NiÅiÅ, Karin Cervenka,
Liliana Popescu, Marilena Preda SÃnc, Doris Mayer, Simona VilÄu (organizatoare
Åi autoare ale expoziÅiei romÃno-austriece Idila/Idyll,
2010) (ediÅia a 21-a), Mihai Oroveanu, Åerban Sturdza, Virgil Scripcariu
(ediÅia a 22-a), Ioan GroÅan, Constantin Stan, Cristian Teodorescu (ediÅia a
23-a), Mircea Martin (ediÅia a 24-a), Mircea CÄrtÄrescu (ediÅia a 25-a), Magda
CÃrneci, CÄtÄlin Davidescu, Tudor Octavian, Pavel ÅuÅarÄ, Cristian-Robert
Velescu, Ioana Vlasiu, Ruxandra Garofeanu (ediÅia a 26-a, la Centenarul
naÅterii lui Ion Åuculescu), George MihÄiÅÄ, Corina Constantinescu, Ileana
Lucaciu, Sanda Manu, Victor Ioan FrunzÄ, Ludmila Patlanjoglu, Cornelia Maria
Savu (ediÅia a 27-a, bilanÅ festCO 2010), Constantin Chiriac, Lavinia Alexe, Adrian Tibu, Ludmila Patlanjoglu,
Mircea GhiÅulescu (ediÅia a 28-a, bilanÅ al Festivalului InternaÅional de Teatru de la Sibiu 2010).


      
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/