Olivia Nitis on Wed, 9 Jun 2010 13:27:27 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Cosmaruri Contemporane, 11 iunie h 19.00, Atelier 030202

CoÅmaruri Contemporane 

11 iunie -11 iulie 2010

Atelier 030202 â
SpaÅiu de
artÄ contemporanÄ, Str. SfÃnta Vineri nr. 11 

Vernisaj: 11 iunie 2010, orele 19.00,
Ãn cadrul NopÅii Albe a Galeriilor

Curatoare:
Olivia NiÅiÅ

Â

Â

CoÅmaruri Contemporane este un proiect despre filtrarea interioarÄ
a coÅmarului personal, dar mai ales despre identificarea sistemelor care stau
la baza coÅmarului contemporan. TotodatÄ, CoÅmaruri Contemporane urmÄreÅte o
scanare a atitudinilor Åi perspectivelor pe care tinerii artiÅti romÃni le au
Ãn faÅa ideii de coÅmar cu o identitate socio-politicÄ asumatÄ, Åi a felului Ãn
care arta reuÅeÅte sÄ rÄmÃnÄ o alternativÄ la incapacitatea de a combate
politicile puterii.ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ExpoziÅia cuprinde Åi o
instalaÅie audio cu texte semnate de scriitori/teoreticieni care au o reacÅie criticÄ asumatÄ
asupra realitaÅii contemporane. Scrisul este un exerciÅiu necesar astÄzi, cu
atÃt mai mult cu cÃt Ãn Romania lipseÅte o criticÄ sÄnÄtoasÄ Ãn toate domeniile
culturii, un discurs incisiv argumentat Åi nonconformist care sÄ depÄÅeascÄ
pasivitatea, formalismul Åi masturbarea intelectualÄ caracteristice poziÅiilor
pe care le au autorii care ÃÅi exprimÄ opiniile Ãntr-un climat situat Ãntre
aplauze siropoase Åi atacuri la persoanÄ. 

ÂArtiÅti:

MÄdÄlina LazÄr, Mihai Zgondoiu, Ciprian Paleologu,
Simona Dobrescu, Ugron Reka, Francisc Chiuariu, Bogdan MateiaÅ, Romana Cucu,
Alexandru RÄdvan, Radu Buriac, Dan PierÅinaru, Andrei Ciubotaru.

Â

Autori: Ioana BÃldea, Dan Mircea
Cipariu, Liliana BarboricÄ, Adriana Oprea, Robert Åerban

Â

Â

Parteneri: Asociatia Experimental Project, EuroCulturArt,
Teatrul de Comedie, Clubul UNESCO Adolescentii

Sponsori: Cramele Oprisor, Ford Colina Motors

Parteneri media: Cultura, Radio RomÃnia Cultural, Altitudini, Zile
Åi NopÅi, Veiozaarte.ro, ArtClue, Agentiadecarte.ro, Vernisaje.com,
Modernism.ro, Cronicadevineri

Eveniment in cadrul: Noaptea Alba a Galeriilor

ÂOlivia Nitis 
art critic&curator 
e-mail: olivia_nitis@yahoo.com 
phone: 0747491279 
http://olivia.experimentalproject.ro
www.perspectiveproject.ro


      
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/