Horea Avram on Tue, 8 Jun 2010 12:22:21 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Radu Runcanu, P_Art 1 -- miercuri 9 iunie 2010, Estudio R, Bucureşti


*Radu Runcanu, P_Art 1, Estudio R, BucureÅti *

*Curator: Horea Avram*
**
*Vernisaj: miercuri 9 iunie 2010, ora 20.00*

*Estudio R, *strada Pandele ÅÄruÅanu nr. 4 bis
(vechea locatie a Galeriei Andreiana Mihail)

AÅ zice din capul locului cÄ Radu Runcanu este un artist adecvat. Adecvat,
adicÄ, atÃt acelor aspecte ale artei care Åin de iscusinÅÄ Åi viziune, de
talent Åi de invenÅiune, cÃt Åi discursului contextualizat, bine racordat la
imediatul social sau personal. Ce picteazÄ RR? (cÄci RR mai ales picteazÄ).
Tricouri, secvenÅe de televiziune, simboluri politice sau animale de casÄ. O
colecÅie de aparent derizorii fragmente cotidiene, dar care, se va vedea, nu
se rezumÄ la a fi icon-uri banale ale vieÅuirii zilnice, transpuse
pop-artisticeÅte pe pÃnzÄ. Chestia-i mult mai subtilÄâ

Folosite dibaci ca elemente de semnificare Åi alegorizare, tricoul,
ciocanul, secvenÅele TV sau cÃinele se erijeazÄ Ãn simboluri, Ãn vehicole
ale comentariului social, cultural (Åi) zeflemitor, totul Ãntr-o hainÄ
vizualÄ ce-si gÄseÅte temeiuri, culori Åi forme Ãn acea zonÄ a picturalului
contemporan situat abil Ãntre abstract Åi figurativ: abordÄri libere, pe
alocuri gestuale, geometrii discrete Åi culori ce se desfÄÅoarÄ in tuÅe
expresive. Spun âabilâ, cÄci aspectul de palimpsest al lucrÄrilor, cu mai
multe registre de citire, unde non-reprezentaÅionalulÅi figurativul se
Ãmpletesc conspirativ, complicÄ lucrurile vÄzute *prima vista*. ComplicaÅii,
ÃnsÄ, fÄrÄ exigenÅe hermeneuticeânu-i cazul!âdar cu referinÅe deÅtepte ce
pedaleazÄ intelectual Ãntre registrul personal, cel social sau
larg-cultural. Ironia, desigur, joacÄ un rol esenÈial, de la titluri la
imagini, zeflemeaua benignÄ Èi citatul ingenios construind si colorand
suculent materia si mesajul expresiei picturale.
**
*Horea Avram, *

Critic de arta si curator independent

*Radu Runcanu* (n. 1976) este artist plastic. Mediile predilecte de
exprimare artisticÄ sunt pictura, sculptura Èi arta video. DupÄ absolvirea
UniversitÄÅii NaÅionale de Arte (1999), a realizat scenografie de teatru la
Teatrul Tineretului din Piatra NeamÅ, Teatrul Mic din BucureÅti Åi compania
de teatru SANTART din Santiago de Compostela. Este producÄtor video
independent din 2001. LucrÄrile lui au fost expuse la Cluj-Napoca,
BucureÈti, Trento Åi Houston.

*Horea Avram* (n. 1969) este critic de artÄ Åi curator independent din 1996.
Curator pentru Bienala de la VeneÅia in 1999. Ãn prezent este doctorand Ãn
istoria artei Åi comunicare la McGill University, Ãn Montreal, Canada.
CerceteazÄ Åi scrie despre noile media, Realitatea augmentatÄ, instalaÅie,
problema reprezentÄrii, estetica spaÅiului Åi toate legÄturile dintre
acestea.
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/