Ion Bogdan Lefter on Mon, 7 Jun 2010 08:50:14 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Festivalul de Teatru de la Sibiu la "Cafeneaua critica"


Pentru informare:


Cafeneaua criticÄ la Club Control/miercuri 9 iunie 2010:
BilanÅ al Festivalului
InternaÅional de Teatru de la Sibiu, ediÅia 2010

Miercuri 9 iunie, proiectul de dezbateri culturaleCafeneaua criticÄ*
propune un BilanÅ al Festivalului
InternaÅional de Teatru de la Sibiu (FITS), ediÅia 2010 (organizator:
Teatrul NaÅional âRadu Stancaâ din Sibiu/TNRS)**.
InvitaÅi: Staff-ul festivalului: Constantin
Chiriac (director TNRS & FITS) & colaboratorii; participanÅi la FITS
2010; critici de teatru.
Amfitrion: Ion Bogdan Lefter.

*

Cafeneaua criticÄ
Miercuri 9 iunie 2010, orele 18.30-21.00
Club Control
BucureÅti, Str.
Academiei nr. 19
(Ãn Pasajul
Victoriei, intrarea dinspre Str. Academiei/Institutul de ArhitecturÄ/Biserica Enei)
tel.: 0733-927.861
e-mail:
feedback@control-club.ro
www.control-club.ro

___________

* InvitaÅii ediÅiilor 2008-2010 ale Cafenelei critice: Nicolae Manolescu, G. Dimisianu, Costi Rogozanu (prima
ediÅie), Vladimir Epstein, Romelo Pervolovici, Oana Boca, Vasile Ernu,
Bogdan-Alexandru StÄnescu (ediÅia a 2-a), Åerban FoarÅÄ (ediÅia a 3-a), Adrian
Iorgulescu Åi Virgil-Åtefan NiÅulescu (ediÅia a 4-a), Augustin
Buzura (ediÅia a 5-a), Solomon Marcus (ediÅia a 6-a), Alice Georgescu, Marius StÄnescu, Coca Bloos, Diana Cavaliotti, Ioana Anastasia Anton, Sorin Dobrin (din echipa
spectacolului Hamlet de la Teatrul Metropolis)
(ediÅia a 7-a), Sorin Åi Nicu Ilfoveanu (ediÅia a 8-a), CÄtÄlina Buzoianu,
Rodica Negrea, Mihai Dinvale, Papil Panduru, Petre Moraru, Ion Lupu, Irina
RÄdulescu, Alin Mihalache, Åtefan Lupu (din echipele spectacolelorFurtuna dupÄ William Shakespeare de la Teatrul Mic ÅiIoana Åi focul dupÄ Matei
ViÅniec de la Teatrul de Comedie) (ediÅia a 9-a), Ioana Nicolaie Åi Cecilia
ÅtefÄnescu (ediÅia a 10-a), Marlena
Braester, Cosana Nicolae, Bogdan Ghiu, Nicolae Tzone (ediÅia a 11-a), Nora Iuga (ediÅia a 12-a),
regizorul Alexandru Dabija, actorii Mihai CalotÄ, Ana Ciontea, Ioan Coman, Ioan
Andrei Ionescu, Vlad Ivanov, Florentina NÄstase, RÄzvan Oprea, Ada SimionicÄ,
scenografii CosminArdeleanu Åi Laura Paraschiv Åi Lucian Sabados,
directorul Teatrului âToma Caragiuâ din PloieÅti (ediÅia a 13-a), Alexandru Solomon
(ediÅia a 14-a), Matei ViÅniec, Serge Basso Åi echipa de actori
romÃno-luxembourghezo-franco-finlandezÄ a spectacolului MansardÄ la Parisde Radu Afrim, dupÄ un text de Matei ViÅniec
(ediÅia a 15-a), Marius Oprea (ediÅia a 16-a), Gabriel Andreescu (ediÅia a 17-a), Ruxandra Garofeanu, Liliana
Corobca, Vladimir Bulat, Vasile Ernu, Igor Mocanu (ediÅia a 18-a), Adriana Grand, Virginia Mirea, Florin Dobrovici,
George Costin Åi Andreea Samson (din echipa spectacolului CÃntÄreaÅa chealÄ & LecÅia de la Teatrul de Comedie)(ediÅia a 19-a), Monica Spiridon, Costi
Rogozanu, Nicolae Marinescu, Xenia Karo, LuminiÅa Corneanu (despre Adrian Marino)
(ediÅia a 20-a), Mihaela Miroiu, Otilia Dragomir, Sofia VÄcÄrescu, Laura
GrÃnberg, Ana Bulai, Daniela Palade Teodorescu (co-autoare ale volumului NaÅterea. Istorii trÄite, 2010) Åi
Olivia NiÅiÅ, Karin Cervenka, Liliana Popescu, Marilena Preda SÃnc, Doris Mayer,
Simona VilÄu (organizatoare Åi autoare ale expoziÅiei romÃno-austriece Idila/Idyll, 2010) (ediÅia a 21-a),
Mihai Oroveanu, Åerban Sturdza, Virgil Scripcariu (ediÅia a 22-a), Ioan GroÅan,
Constantin Stan, Cristian Teodorescu (ediÅia a 23-a), Mircea Martin (ediÅia a
24-a), Mircea CÄrtÄrescu (ediÅia a 25-a), George MihÄiÅÄ, Corina
Constantinescu, Ileana Lucaciu, Sanda Manu, Victor Ioan FrunzÄ, Ludmila
Patlanjoglu, Cornelia Maria Savu (ediÅia a 26-a).
** EdiÅia a XVII-a a Festivalului InternaÅional de
Teatru de la Sibiu: 28 mai-6 iunie 2010. Detalii pe site-ul festivalului: http://www.sibfest.ro/FITS-2010.aspx.


      
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/