Ion Bogdan Lefter on Tue, 27 Apr 2010 21:13:57 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] I. GroÅan, C. Stan si Cr. Teodorescu la "Cafeneaua critica"


Cafeneaua criticÄ la Club Control/miercuri 28 aprilie 2010:
Trei prozatori, trei romane
recente â cu Ioan GroÅan, Constantin Stan Åi Cristian Teodorescu

UrmÄtoarea ÃntÃlnire a proiectului
de dezbateri culturaleCafeneaua criticÄ* va avea tema: Trei prozatori, trei romane recenteâ despre Medgidia, oraÅul de apoi deCristian Teodorescu (Editura Cartea RomÃneascÄ, 2009), TrÄieÅte Åi mergi mai departe deConstantin Stan (Editura PÄmÃntul, 2009) Åi Un
om din Est de Ioan GroÅan (Editura Tracus Arte, 2010) (Ãn ordinea apariÅiei
cÄrÅilor).
InvitaÅi: Ioan GroÅan, Constantin Stan Åi Cristian Teodorescu.
Amfitrion: Ion Bogdan Lefter.

*

Cafeneaua criticÄ
Miercuri 28 aprilie 2010, orele 18.30-21.00
Club Control
BucureÅti, Str.
Academiei nr. 19
(Ãn Pasajul
Victoriei, intrarea dinspre Str. Academiei/Institutul de ArhitecturÄ/Biserica Enei)
tel.: 0733-927.861
e-mail:
feedback@control-club.ro
www.control-club.ro

___________

* InvitaÅii ediÅiilor 2008-2010 ale Cafenelei critice (proiect lansat Ãn
anii 1990): Nicolae Manolescu, G. Dimisianu, Costi
Rogozanu (prima ediÅie), Vladimir Epstein, Romelo Pervolovici, Oana Boca,
Vasile Ernu, Bogdan-Alexandru StÄnescu (ediÅia a 2-a), Åerban FoarÅÄ (ediÅia a
3-a), Adrian Iorgulescu Åi Virgil-Åtefan NiÅulescu (ediÅia a 4-a), Augustin Buzura (ediÅia a 5-a), Solomon
Marcus (ediÅia a 6-a), Alice Georgescu, Marius StÄnescu, Coca Bloos,
Diana Cavaliotti, Ioana Anastasia Anton, Sorin
Dobrin (din echipa spectacolului Hamlet de la Teatrul
Metropolis) (ediÅia a 7-a), Sorin Åi Nicu Ilfoveanu (ediÅia a 8-a),
CÄtÄlina Buzoianu, Rodica Negrea, Mihai Dinvale, Papil Panduru, Petre Moraru,
Ion Lupu, Irina RÄdulescu, Alin Mihalache, Åtefan Lupu (din echipele
spectacolelorFurtuna dupÄ William Shakespeare de la Teatrul Mic
ÅiIoana Åi focul dupÄ Matei ViÅniec de la Teatrul de Comedie) (ediÅia a
9-a), Ioana Nicolaie Åi Cecilia ÅtefÄnescu (ediÅia a 10-a), Marlena Braester, Cosana Nicolae,
Bogdan Ghiu, Nicolae Tzone (ediÅia a
11-a), Nora Iuga (ediÅia a 12-a), regizorul Alexandru Dabija, actorii Mihai
CalotÄ, Ana Ciontea, Ioan Coman, Ioan Andrei Ionescu, Vlad Ivanov, Florentina
NÄstase, RÄzvan Oprea, Ada SimionicÄ, scenografii CosminArdeleanu Åi Laura Paraschiv Åi Lucian Sabados, directorul Teatrului âToma Caragiuâ
din PloieÅti (ediÅia a 13-a), Alexandru Solomon (ediÅia a 14-a), Matei ViÅniec,
Serge Basso Åi echipa de actori romÃno-luxembourghezo-franco-finlandezÄ a
spectacolului MansardÄ
la Parisde Radu
Afrim, dupÄ un text de Matei ViÅniec (ediÅia a 15-a), Marius Oprea (ediÅia a
16-a), Gabriel Andreescu
(ediÅia a 17-a), Ruxandra
Garofeanu, Liliana Corobca, Vladimir Bulat, Vasile Ernu, Igor Mocanu (ediÅia a 18-a), Adriana Grand,
Virginia Mirea, Florin Dobrovici, George Costin Åi Andreea Samson (din echipa
spectacolului CÃntÄreaÅa chealÄ &
LecÅia de la Teatrul de Comedie)(ediÅia a 19-a), Monica Spiridon, Costi Rogozanu, Nicolae Marinescu, Xenia
Karo, LuminiÅa Corneanu (despre Adrian Marino) (ediÅia a 20-a), Mihaela
Miroiu, Otilia Dragomir, Sofia VÄcÄrescu, Laura GrÃnberg, Ana Bulai, Daniela
Palade Teodorescu (co-autoare ale volumului NaÅterea. Istorii trÄite, 2010) Åi Olivia NiÅiÅ, Karin Cervenka,
Liliana Popescu, Marilena Preda SÃnc, Doris Mayer, Simona VilÄu (organizatoare
Åi autoare ale expoziÅiei romÃno-austriece Idila/Idyll,
2010) (ediÅia a 21-a), Mihai Oroveanu, Virgil Scripcariu (ediÅia a 22-a).


      
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/