Valentina on Fri, 18 Dec 2009 19:56:35 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Imagini ale lumii trecătoare. Kunisada - un mare gravor al şcolii Utagawa @MNAR


*Durata: *18 decembrie â 28 martie 2010
*Locatia: *Muzeul NaÅional de ArtÄ al RomÃniei, SÄlile Kretzulescu

Kunisada - un mare gravor al Åcolii Utagawa
GravurÄ japonezÄ din secolul al XIX-lea

Muzeul NaÅional de ArtÄ al RomÃniei are plÄcerea sÄ vÄ invite *vineri, 18
decembrie, ora 12:00* la vernisajul expoziÅiei *Imagini ale lumii
trecÄtoare. Kunisada - un mare gravor al Åcolii Utagawa. GravurÄ japonezÄ
din secolul al XIX-lea, *organizate de SecÅia de Artà Orientalà a MNAR, Ãn
urma unei minuÅioase cercetÃri a colecÅiei de artà japonezà pÃstrate Ãn
patrimoniul muzeului.
Curatorul expoziÅiei Åi autorul catalogului care ÃnsoÅeÅte expoziÅia este
Carmen Brad, specialist Ãn arta extrem orientalÄ.

ExpoziÅia reuneÅte un ansamblu de Åaizeci Åi trei de gravuri policrome
create de *Utagawa Kunisada* (1786-1865), unul dintre cei mai populari
maeÅtri gravori ai vremii sale, artist deosebit de prolific, desenator Åi
colorist redutabil.

Discipol al lui Utagawa Toyokuni (1769-1825), cel mai influent membru al
Åcolii Utagawa, Kunisada ÃÅi consolideazÄ Ãncà din tinereÅe o poziÅie
privilegiatà printre gravorii de notorietate ai epocii, abordÃnd o varietate
de teme, dar Ãn special reprezentarea frumuseÅii feminine Åi a actorilor de
teatru kabuki*.*

Kunisada a avut parte de o posteritate artisticÄ sinuoasÄ, determinatÄ Åi de
variaÅia calitÄÅii gravurilor de-a lungul carierei sale, gravuri adeseori
finalizate Ãn colaborare cu numeroÅi discipoli.

Ceea ce caracterizeazÄ opera sa este extraordinara varietate a subiectelor
Åi energia creatoare aproape nelimitatÄ, ÃntemeiatÄ pe respectul tradiÅiei.
A fost colecÅionat cu pasiune de cÄtre amatorii de artÄ occidentali, care au
descoperit prin intermediul operelor sale lumea exoticÄ a Japoniei.
Viu admirat pentru forÅa desenului Åi culorile vibrante, a inspirat pictori
impresioniÅti Åi postimpresioniÅti, care i-au copiat gravurile Ãn picturile
lor.

Din ansamblul de gravuri aflate Ãn colecÅiile MNAR au fost selectate
exemplarele cele mai valoroase ca realizare artisticÄ Åi calitate a
imprimÄrii. Ele ilustreazà cÃteva dintre temele predilecte la Kunisada:
imagini cu femei frumoase, scene de teatru, portrete de actori, lucrÃri
inspirate din literatura, istoria Åi legendele Japoniei.
O secÅiune specialà este dedicatà lucrÃrilor care Ãl prezintà pe
Genji/Mitsuuji, personaj literar ilustru Ãn epocÃ. ExpoziÅia cuprinde de
asemenea un set de gravuri create Ãn colaborare cu marele peisagist Utagawa
Hiroshige (1797-1858).
-- 
Maria-Valentina Iancu
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/