adriana oprea on Tue, 15 Dec 2009 19:43:05 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] RECYCLE NEST reminder


RECYCLE NEST, primul eveniment: CONSTRUCÅII AUXILIARE PROVIZORII

16 decembrie, ora 18

Noua galerie de artÄ contemporanÄ Recycle Nest ÃÅi inaugureazÄ programul de
evenimente prin vernisarea expoziÅiei CONSTRUCÅII AUXILIARE PROVIZORIIDeÅi o expoziÅie de grup a artiÅtilor Ion Grigorescu, Nicu Ilfoveanu & Vlad
Gherghiceanu, Sorin NeamÅu, Ciprian Paleologu, Virgil Scripcariu Åi Bogdan
VlÄduÅÄ, evenimentul ConstrucÅii auxiliare provizorii nu este rezultatul
unui proiect comun. Paradoxal ÃnsÄ, ceea ce absolvÄ de improvizaÅie Åi
eterogenitate acest eveniment este tocmai asumarea individualÄ Åi
programaticÄ a precaritÄÅii Åi nedesÄvÃrÅirii operelor expuse. Astfel,
coerenÅa proiectului este datÄ de opÅiunea artiÅtilor de a expune doar
lucrÄri cu o puternicÄ marcÄ de âneterminatâ, de âneÃnchegatâ Åi improvizat.
LucrÄri abandonate ori doar suspendate pe traseul dintre gÃnd, proiect Åi
operÄ, greu definibile Ãn absenÅa unui caracter definitiv.Pornind de la premisa cÄ nu existÄ operÄ âfÄrÄ restâ, artiÅtii participanÅi
cautÄ sÄ identifice potenÅialul de resursÄ creativÄ Åi de semnificaÅie a
lucrurilor lÄsate Ãn urmÄ, oarecum stinghere, neexploatate Ãn proiecte Åi
colaborÄri. Mai mult, chiar greu integrabile Ãn ceea ce s-ar putea numi
stilul recongnoscibil al artistului,

Ãntr-un  ciclu, Ãntr-o familie de lucrÄri. ConstrucÅii auxiliare provizorii
conÅine piese cu potenÅial scÄzut de expunere, pe care un proiect curatorial
âdezlegatâ de intimitatea cu procesul creativ al artistului le-ar trece, Ãn
mod obiÅnuit, cu vederea.ConstrucÅii auxiliare provizorii este un eveniment de prezentare a
artiÅtilor galeriei dar Åi unul care rezumÄ profilul tematic al Recycle
Nest. Noua galerie este interesatÄ, Ãn mod special, de arta care rÄspunde,
Ãntr-un fel sau altul, ideii de refolosire, valorificare, recondiÅionare.
Prin aceastÄ expoziÈie, Recycle Nest privilegiazÄ piesele de laborator
intim, exemplele de non-finito, âdeÅeulâ Åi restul artistic cu potenÅial
percutor.Recycle Nest va expune artiÅti care pun problema resurselor - fie prea
puÅine, fie prea multe, difuze ori greu de asumat â devenind astfel o sursÄ
pentru colecÅionarii avizaÅi Åi interesaÅi de arta contemporanÄ romÃneascÄ.Adriana Oprea

PR RECYCLE NEST0720 226 682RECYCLE  NEST

BucureÅti, Str. Icoanei 17

MarÅi, joi, vineri 17-21

SÃmbÄtÄ 12-20
bucuresti@recyclenest.ro

www.recyclenest.ro
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/