Ada Micu on Mon, 19 Oct 2009 11:59:41 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] invitatie vernisaj Zoltan Bela | joi 22 octombrie ora 19


*ZOLTÃN BÃLA***

*SELF REFLECTING 30*

*VERNISAJ JOI 22 OCTOMBRIE ORA 19*

*POINT CONTEMPORARY *

Str. Icoanei nr.15

www.pointcontemporary.com*Despre o fatÄ**Self Reflecting 30* este caracterizarea Ãn picturi clare Åi limpezi, ca
niÅte simple propoziÅii tÄioase, a vieÅii unei fete, pe nume Anto. O viaÅÄ
de est-europeanÄ trÄitÄ jumÄtate Ãn comunism, cealaltÄ Ãn post-comunism,
tranziÅie Åi democraÅie.

O cronologie a imaginilor esenÅial de banale, ce leagÄ Ãntre ele sclipiri
sincere de intimitate, dar Åi amintirile comune unei generaÅii ajunse acum
la vÃrsta de treizeci de ani. Imaginile pot arÄta primele concluzii, unele
destul de categorice, altele aproape duioase, ale cadranului ceasului privit
tot mai des pentru timpul rÄmas. Pentru ca amintirile comune ale generaÅiei
sale sÄ poatÄ fi individual recuperate ori descoperite, ZoltÃn BÃla
realizeazÄ cÃteva capsule autentice ÃncÄrcate cu magia timpului. Ãn ele sunt
conservate: racheta-ascuÅitoare, acuarelele âPiticâ, jocul de cÄrÅi
âPÄcÄliciâ ori âAnimale din continenteâ, cureaua uniformei de pionier, etc.
Acestea funcÅioneazÄ ca un trÄgaci pentru saltul Ãn universul imaginilor
pictate.

Picturile din *Self Reflecting 30* invitÄ la realitatea intuitÄ prin
identificare afectivÄ cu personajul feminin Anto. Din picturi poÅi vedea
ce-i place lui Anto Åi ce nu. Ãi place spre exemplu sÄ citeascÄ indiferent
unde, fie Ãn metrou ca Ãn lucrarea âNewsâ, fie acasÄ ca Ãn âThe Readerâ. Ãi
mai place sÄ primeascÄ cadouri ca Ãn âThe first watchâ, âThe gift IIâ,
âChristmas Joyâ, dar sÄ le Åi ÃntoarcÄ ca Ãn âSupermomâ. Fina calitate,
comun numitÄ de portretist, este amplificatÄ Ãnspre Ãntreaga atmosferÄ a
picturilor lui ZoltÃn BÃla. ÃntÃlnirea razelor de soare trecute prin
fereastrÄ cu portrete modelate Ãntr-o luminÄ aurie, au efecte magnetizante
Ãn imagini precum âSupermomâ sau âThe feelingâ.

DeÅi are educaÅia academicÄ Åi stilisticÄ formatÄ la Åcoala de picturÄ de la
Cluj, ZoltÃn BÃla nu este nici crud realist, dar nici enigmatic romantic.
Universul sÄu nu este atins de probleme sociale ori ÃncÄrcat de anxietate,
crispare, ori alienare.  AÅa ÃncÃt  pictura sa reuÅeÅte sÄ dea o faÅÄ umanÄ,
domesticÄ unor subiecte convertite politic ori propagandistic, precum ziua
Ãn care pioniera Anto a fost pusÄ la panoul de onoare âPrideâ, ori cea Ãn
care MoÅ GerilÄ venea la serviciul mamei cu cadouri âChristmas Joyâ.

Ãn continuarea cronologicÄ a acestui fir epic al transformÄrii fetei Ãn
femeie este introdus cel de-al doilea personaj al picturilor* Self
Reflecting 30*. Acesta este Luca, bÄieÅelul super-rapid, iar Anto este
simbolizatÄ de jucÄria din mÃna sa, âFemeia elasticâ. ToatÄ acestÄ poveste
pictatÄ i se datoreazÄ lui ZoltÃn BÃla.*Anto e soÅia lui ZoltÃn BÃla, iar Luca este fiul lor.

*Cosmin NÄsui*

*
*

*Andreea Ana Micu *×* **gallery assistant *

andreea.micu@pointcontemporary.com

+4 0758.056.117

15 Icoanei Street

020451 Bucharest Romania

www.pointcontemporary.com

http://pointcontemporary.wordpress.com
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/