Iulia Popovici on Fri, 16 Oct 2009 09:58:50 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Invitatie la dezbatere - Arta critica, Green Hours, simbata la 4COMUNICAT DE PRESÄ

CafÃ-bar MANIFEST â Arta criticÄ Åi spectatorii sÄiSÃmbÄtÄ 17 octombrie 2009 ÃncepÃnd cu orele 16:00, la Greenhours, Calea Victoriei 120, Ãn BucureÅti sunteti aÅteptaÅi la o dezbatere despre artele performative cu potenÅial critic, deschis Åi participativ. DiscuÅia va fi moderatÄ de cÄtre criticul de teatru Iulia Popovici Åi Ãi va avea invitaÅi pe Kinga Boros, Gianina CÄrbunariu, Maria DrÄghici, Eduard Gabia, Irina GÃdiuÈÄ, Bogdan Georgescu Åi Constantin VicÄ.Cine este spectatorul emancipat* cÄruia i se adreseazÄ astÄzi o bunÄ parte din eforturile artiÅtilor contemporani? ReuÅesc aceste eforturi sÄ ÃnlÄture ierarhii tradiÅionale Ãntre cel care contemplÄ Åi cel care acteazÄ (acÅioneazÄ)? Sunt acestea Ãntr- adevÄr diferenÅele care trebuie depÄÅite sau condiÅia de spectator este una normalÄ, care ne caracterizeazÄ pe toÅi? Pot spectacolul de teatru sau intervenÅia artisticÄ sÄ funcÅioneze acolo unde politica Åi istoria au eÅuat, sÄ (re)dea condiÅia de public unor indivizi Åi comunitÄÅi excluse din agendele oficiale? CÃte dileme morale ridicÄ arta criticÄ Åi de ce este mai bine ca acestea sÄ fie problematizate decat evitate? Unde ne conduce arta care este un continuu proces deschis Åi cine participÄ la aceasta?

RÄspunsurile cele mai bune la aceste intrebari sunt desigur cele pe care le vom gÄsi ÃmpreunÄ.Iulia Popovici este critic de teatru, ziarist cultural la Observator cultural Åi editorul sectiunii de artele spectacolului a revistei.

Kinga Boros este critic de teatru Åi dramaturg al spectacolului 20/20.

Gianina CÄrbunariu este regizoare de teatru Åi autoare de texte de teatru. Cel mai recent spectacol al ei, 20/20, scris Åi regizat de ea, pune Ãn discuÅie, prin mijloacele teatrului, particularitÄÅile convieÅuirii romÃno-maghiare, bilingvismul Åi situaÅiile umane, pornind de la confruntÄrile interetnice de la TÃrgu-MureÅ din martie â90, oraÅul fiind coautor al creaÅiei, prin utilizarea amintirile personale a peste cincizeci de persoane intervievate.

Maria DrÄghici - artist vizual, iniÈiator Ofensiva GenerozitÄÈii, coordonator programe laBOMBA Centrul Comunitar Rahova-Uranus, iniÈiator comunitatea de creaÈie LUM 2007-2009 (Laborator Urban Mobil Rahova-Uranus) Èi membru fondator O2G Èi laBOMBAstudios.

Eduard Gabia este coregraf Åi dansator, membru al Cooperativei Performative, un proiect de dans contemporan, o utopie colectivÄ a libertÄÅii, avÃnd drept ÅintÄ explorarea unui model open source anarhic Ãn context performativ. Din Cooperativa PerformativÄ mai fac parte Maria Baroncea, Iuliana Stoianescu, Alexandra Pirici Åi Florin FlueraÅ.

Irina GÃdiuÈÄ - regizor, coordonator programe laBOMBA Centrul Comunitar Rahova-Uranus, iniÈiator comunitatea de creaÈie LUM 2007-2009 (Laborator Urban Mobil Rahova-Uranus) Èi membru fondator O2G Èi laBOMBAstudios. InitiaÅiva Ofensiva GenerozitÄÅii are ca ÅintÄ implementarea Åi dezvoltarea conceptului de artÄ activÄ/artÄ comunitarÄ, recuperarea funcÅiei sociale a artei Åi facilitarea accesului liber la culturÄ. Timp de trei ani, zona Rahova-Uranus (BucureÅti) a reprezentat zona pilot pentru implementarea Åi dezvoltarea conceptului de artÄ activÄ/artÄ comunitarÄ.

Bogdan Georgescu este regizor Åi autor de texte de teatru, iniÅiator al Tanga Project Åi membru fondator al Ofensivei GenerozitÄÅii. Ãn vara lui 2009, a realizat proiectul de artÄ comunitarÄ Åi retrocedare activÄ Turneu la ÅarÄ, pornind de la povestea femeii de serviciu devenitÄ legal, cu jumÄtate de normÄ, Åi profesoarÄ de englezÄ, care-Åi propune Ãn facilitarea accesului la culturÄ pentru orice categorie socialÄ, deschiderea de noi perspective Åi posibilitÄÅi pentru tinerii din comunitÄÅi rurale fÄrÄ un numÄr ridicat de evenimente cultural-educaÅionale Åi retrocedarea poveÅtilor comunitÄÅilor care le-au generat.

Constantin VicÄ este doctorand Ãn etica noilor tehnologii Åi comentator cultural.

*âSpectatorul emancipatâ este titlul cÄrÅii apÄrute Ãn 2008 a filosofului francez Jacques RanciÃre, Ãn care acesta investigheazÄ condiÅiile de posibilitate Åi funcÅionare ale unei arte politice/ critice astÄzi, precum Åi rolul acesteia Ãn a determina relaÅii de egalitate Ãntre participanÅii la actul artistic.

CafÃ-bar Manifest este o platformÄ a programului intitulat Departamentul pentru Arta Ãn SpaÅiul Public, ce migreazÄ Ãn diferite spaÅii existente (cafenele, cluburi, cantine, Ãn BucureÅti Åi Ãn alte oraÅe), oferind un cadru pentru dezbateri relevante sferei publice actuale. Departamentul pentru Arta Ãn SpaÅiul Public este iniÅiat Åi coordonat de AsociaÅia E-cart.ro Ãn parteneriat cu Goethe-Institut Bukarest, Centrul European de CulturÄ Sinaia Åi Uniunea ArhitecÅilor din RomÃnia. Program sprijinit de Erste Foundation. Parteneri media: Radio RomÃnia Cultural, RFI RomÃnia.

_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/