Valentina on Fri, 2 Oct 2009 15:02:51 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] MNAR: Statutul juridic al lucrarii Rugaciune, semnata de Costantin Brancusi


*MN**a**R***

COMUNICAT DE PRESĂ

*                              *

*                                *

Ca urmare a reportajului difuzat de PRO TV în seara zilei de 29.09.2009, cât
şi a numeroaselor clarificări ce ne-au fost solicitate de reprezentanţii
presei scrise în legătură cu statutul juridic al sculpturii "*Rugăciune*" de
Constantin Brâncuşi, Muzeul Naţional de Artă al României doreşte să
precizeze următoarele aspecte:1. Lucrarea "*Rugăciune*" a fost executată de sculptorul Constantin Brâncuşi
la cererea Elizei Stănescu Popovici şi amplasată în cimitirul Dumbrava din
Buzău, ca parte a unui monument funerar amplasat lângă mormântul defunctul
Petre Stănescu.2. În anul 1958, ca urmare a ofertei de cumpărare adresate Muzeului de Artă
al RPR de către Eliza Popovici Stănescu, acesta a acceptat oferta, cumpărând
sculptura la preţul de 70.000 lei.3. Potrivit înţelegerii părţilor cu ocazia perfectării vânzării, Muzeul de
Artă al R.P.R. a executat o copie în bronz a statuii "*Rugăciune*", care a
fost amplasată în locul originalului în cimitirul Dumbrava din Buzău, copie
ce a rămas în proprietatea Elizei Popovici Stănescu.4. În iunie 1958, în baza avizului Comisiei speciale a Muzeului de Artă al
R.P.R, statuia de bronz "*Rugăciune*" a fost înregistrată în registrul
inventar general la nr. 2630 şi la Secţia Galeria Naţională la nr.5565. La data de 06.07.1970 Eliza Popovici Stănescu a decedat iar copiii
acesteia - Teodorescu Liliana şi Popovici Seceleanu Nicoara, în calitate de
unici succesori, au dezbătut succesiunea defunctei, încheindu-se în acest
sens Certificatul de moştenitor nr.388/15.12.1970 şi Certificatul de
moştenitor nr.986/05.07.1982, în care se menţionează expres că au moştenit "
*copie** în bronz după lucrarea "Rugăciune" (turnată după original) care se
află în cimitirul Dumbrava din Buzău*"6. La data de 14.07.1998, prin Ordinul Ministrului Culturii nr.3042/1998,
sculptura "*Rugăciune*", având drept autor pe Constantin Brâncuşi, a fost
clasată în categoria Tezaur, în prezent aflându-se în administrarea Muzeului
Naţional de Artă al României.7. La data de 01.04.2009, reclamanţii Ioan François Pamfil, Marguerite
Săvulescu, Lucia Adriana Trandafirescu şi Maria Chiculescu au chemat în
judecată la Tribunalul Bucureşti, Secţia a-III-a Civilă în dosarul
nr.13031/3/2009 Statul Român, prin Ministerul Culturii, Cultelor şi
Patrimoniului Naţional şi Muzeul Naţional de Artă al României, solicitând ca
instanţa să oblige pârâtele să lase în deplină proprietate şi liniştită
posesie sculptura "*Rugăciune"* de Constantin Brâncuşi.Aşadar, potrivit celor mai sus arătate, statutul juridic al sculpturii
revendicate este pe deplin clarificat, însă incertă este calitatea
succesorilor fostei proprietare de a revendica sculptura, în condiţiile în
care aceştia au moştenit, conform Certificatului de Moştenitor
nr.986/05.07.1982, doar o copie a respectivei statui.

* *

* *

* *

*Biroul de presă al Muzeului Naţional de Artă al României *
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/