Valentina on Thu, 1 Oct 2009 13:46:48 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Fwd: Bucureştiul ne-iubit


---------- Mesaj redirecÅionat ----------
De la:
Data: 1 octombrie 2009, 03:18
Subiect: BucureÅtiul ne-iubit
CÄtre:Privire de artist asupra unui oraÅ Ãn pericol

Intre 30 septembrie Åi 1 noiembrie

Palatul Kalinderu

O privire contemporanÄ asupra stÄrii patrimoniului bucureÅtean, un semnal de
alarmÄ privitor la obligatoria lui protecÅie exprimat de vocea
contemporanilor, iatÄ obiectivele acestui proiect  BucureÅtiul ne-iubit Â,
proiect artistic Åi cetÄÅenesc Ãn acelaÅi timp. Ferrante Ferranti, care a
strÄbÄtut Ãntreaga lume ca sÄ imortalizeze pe peliculÄ capodopere de
patrimoniu Åi care a descoperit Åi RomÃnia sub toate aspectele sale, dupÄ
1989, va Ãndruma munca tinerilor artiÅti romÃni implicaÅi Ãn acest proiect.

"Cu sprijinul Ministerului romÃn al Culturii Åi al Ambasadei FranÅei - care
doresc sÄ se implice Ãn acÅiunea de salvare a  Micului Paris Â, am lansat
mai
multor tineri fotografi romÃni o provocare privind modul Ãn care am putea
atrage atenÅia publicului asupra ravagiilor ce se petrec sub ochii lor Åi
Ãndemnul de a lupta pentru apÄrarea unui patrimoniu de o valoare
inestimabilÄ.
Nu meritÄ, oare, BucureÅtiul mai mult decÃt reputaÅia unui oraÅ ne-iubit ? "

Ferrante Ferranti

 expozanÈi: Adrian Bulboaca, Cosmin Gogu, Camil Iamandescu, Åerban
Mestecaneanu, Sergiu Mihaescu, Lucian Muntean, Dan Piersinaru
Maria Valentina Iancu

-- 
Maria-Valentina Iancu
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/