moldovan Laura on Wed, 27 May 2009 16:26:41 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] INVITATIE FACULTATEA DE ARTE SI DESIGN


COMUNICAT  
 
  

Avem deosebita plÄcere sÄ vÄ invitÄm sÄ participaÅi Ãn zilele de 27, 28, 29
mai 2009 Ãn Galeria Mansarda a FacultÄÅii de Arte Åi Design, unde va avea loc o
serie de prelegeri, vizionÄri Åi discuÅii cu tema 
 
IMAGINEA VIZUALÄ ÃN EPOCA
POST-FOTOGRAFICÄ
 
AceastÄ serie de prelegeri este sprijinitÄ de Colegiul Noua EuropÄ
BucureÅti Åi finanÅatÄ prin programul NEC-Link.
 
Organizatorii acestui program sunt:
Iosif Kiraly, Universitatea NaÅionalÄ de Arte BucureÅti
CÄlin Beloescu â Facultatea de Arte Åi Design, Universitatea de Vest
TimiÅoara
Cristian Sida â Facultatea de Arte Åi Design, Universitatea de Vest
TimiÅoara
Invitat:
Gottorm Norde, artist Åi editor Norvegia
 
 
VÄ aÅteptÄm


      
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/