Rarita Szakats on Tue, 26 May 2009 22:57:49 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] recomandare: Stagiunea de dans CNDB, Cluj 26, 27, 28 mai***Stagiunea **de dans contemporan** **la Cluj** **ajunge la final -- ultimele 4 spectacole vor avea loc în perioada 26-28 mai***
**

**Noua sala( studio a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj ga(zduies,te a treia -- totodata( ultima -- parte a stagiunii de dans contemporan, organizat de Centrul Nat,ional al Dansului din Bucures,ti. În *zilele de 26, 27 si 28 mai, *publicul clujean va avea ocazia sa( întâlneasca( patru artis,ti coregrafi, universuri foarte diverse, aborda(ri diferite ale spat,iului performativ, spectacole pe care ar fi bine sa( nu le rateze:

*26 mai
*Un coregraf de renume internat,ional, *Mihai Mihalcea*, este invitat sa( prezinte piesa *"Vii la spectacol s,i primes,ti un extra burger!"*. Jucat în peste 6 limbi în festivaluri din Frant,a, Germania, Polonia, Austria, Olanda, Portugalia s,i Italia, "spectacolul" pune în centrul atent,iei confesiunea publica( a autorului sa(u, care se pozit,ioneaza( critic fat,a( de problemele pe care le are în societatea în care tra(ies,te s,i, mai cu seama(, în domeniul în care activeaza(. Marie-Christine Vernay, scria în ziarul "Liberation" din 12 decembrie 2002: «"Vii la spectacol s,i primes,ti un extra burger!" al românului Mihai Mihalcea este un spectacol inteligent, emot,ionant s,i plin de umor».

*27 mai
Alexandra Pirici* -- coregrafa( s,i dansatoare, la începutul carierei artistice, a participat la Platforma Balcanica( de Dans (2007 cu lucrarea "The Show"), la Bucharest Biennale, Kanuti Gilde Saal --Talinn s,i va prezenta piesa *"You should know that he drank like an old whale". *

În perioada 1997-2000 Pirici a fost bursiera( la S,coala de Balet a Operei din Viena.* Carmen Cot,ofana(* -- o excelenta( interpreta( de dans contemporan, prezent,a( remarcabila( în spectacole semnate de coregrafi consacrat,i, este invitata( sa( prezinte *"Stage psychosis"*, ce poate fi considerata( lucrarea de debut a autoarei. *Carmen Cot,ofana(* a absolvit Liceul de Coregrafie "Octavian Stroia" din Cluj Napoca s,i Universitatea Nat,ionala( de Arta( Teatrala( s,i Cinematografica( "I. L. Caragiale" din Bucures,ti, sect,ia Coregrafie. A colaborat la realizarea coregrafiei unor piese de teatru regizate de: *Gianina Ca(rbunariu*, *Andreea Valean*, *Alexandru Dabija*, *Radu Nica*.


*28 mai
Ion Dumitrescu* este un artist deja cunoscut în România s,i peste hotare s,i va prezenta instalat,ia coregrafica( *"Ceea ce am convenit a fi hazard"* -- una din cele mai bine construite s,i rafinate puneri în chestiune a corpului, a raportului cu privitorul, o invitat,ie la reflect,ie asupra performativita(t,ii. Ion Dumitrescu a participat la ateliere de dans contemporan conduse de *Jérôme Bel*, *João Fiadeiro*, *Donna Uchizono*, *Oleg Soulimenko*,* RoseAnn Spradlin*, *Mark Tompkins*. A fost rezident la Tanzquartier Viena s,i participant în programul "Dialogue", SpringDance Utrecht. A fost solist al Operei Nat,ionale din Bucures,ti s,i angajat al Operei din Paris. Este implicat în diferite proiecte muzicale.


*Toate spectacolele încep la ora 20.00 s,i sunt urmate de discut,ii cu publicul.
*
În aceeas,i perioada( va avea loc un *atelier de dans contemporan condus de Mihai Mihalcea*, destinat student,ilor Faculta(t,ii de Teatru si Televiziune din cadrul UBB (în parteneriat cu Facultatea de Teatru s,i Televiziune).

*/Va( as,tepta(m la spectacole!/*
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/