stefan rusu on Wed, 20 May 2009 22:27:44 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] INVITATIE_lansarea publicatiei RO-MD/Moldova in doua scenarii


scroll down for English version

************************************************************************

comunicat de presaLansarea publicatiei RO-MD/Moldova in doua scenarii

Perioada:  22 May, 2009, ora 18.00,

Locatie: Centrul pentru Arta Contemporana, Chisinau [KSAK], Rep. Moldova

Adresa (sediul nou): str. Banulescu Bodoni 5, ap-2, ChisinauPublicatia proiectului totalizeaza sensul interactiuni dintre artistii si
expertii implicati in proiect, dar si rezultatele investigarii si cercetarii
unor aspecte ce au prezentat interes pentru practica artei contemporane.
Publicatia include proiecte de arta vizuala si texte, eseuri si alte
contributii rezultate in urma atelierelor interdisciplinare, sesiunilor de
productie si a seminariilor interdisciplinare. Unul din capitolele
publicatiei este dedicat analizei contextului actual si inter-relaţiilor
dintre cele doua Moldove (regiunea Moldovei din Romania şi actuala Republica
Moldova) cu texte si eseuri de: Sorin Bocancea (analist politic), Flavius
Solomon (istorician), Igor Casu (istorician), Petru Negura (sociolog), Matei
Bejenaru (artist/curator) si Stefan Rusu (artist/curator). In timp ce un alt
capitol este dedicat prezentarii practicilor curatoriale si strategiilor
artistice ce explorează contextele teritoriilor divizate cu contributii
realizate de:  Catalin Gheorghe/Iasi (curator, counter theorist), Laura
Schleussner/Berlin (curator), Lilia Dragneva/Chisinau (curator), Binna
Choi/Utrecht (curator) si a artistilor invitati: Bik Van der Pol (Liesbethe
Bik si Jos Van der Pol), Tilmann Meyer-Faje, Iratxe Jaio si Klaas van
Gorcum, Ilya Rabinovich, Gulsun Karamstafa.

Publicatia se incheie cu prezentarea filmelor si proiectelor de arta vizuala
realizate de catre artisti visuali din Romania si Republica Moldova: Aurelia
Mihai, Dan Acostioei, Violeta Ioniţă, Dumitru Oboroc, Lavinia German,
Alexandru Grigoras, Veaceslav Druta, Tatiana Fiodorova, Ghenadie Popescu,
Vladimir Us, Denis Bartenev, Vadim Tiganas, Igor Scerbina, Lucia Macari,
Maxim Cuzmenco.______________________________________________Proiectul RO-MD/Moldova in doua scenarii a avut ca scop investigarea
comparata a situatiei actuale si a contextelor: social-politic si economic
din cele doua Moldove (regiunea Moldova din Romania si actuala Republica
Moldova). Actiunile comune intreprinse de catre echipele Centrului pentru
Arta Contemporana-KSAK de la Chisinau si cea a Asociaţiei Vector de la Iasi
nu au fost altceva decat o incercare de a transa aceste chestiuni şi
totodata de a aborda cu alte mijloace problema relatiilor dintre Romania si
Moldova, a identifica cauzele si efectele unui parcurs istoric si identitar
in contextul politic si economic actual.

RO-MD/Moldova in doua scenarii a fost organizat de KSAK- Centrul pentru Arta
Contemporana, Chisinau in parteneriat cu Asociatia VECTOR, Iasi, Romania.

RO-MD/Moldova in doua scenarii a fost posibil cu suportul financiar al
Programului CANTEMIR, Bucuresti, Programului PATTERNS/ERSTE Foundation,
Vienna, MONDRIAAN Stichting, Amsterdam.

 *Centrul pentru Arta Contemporana, Chisinau -[KSA:K] este o institutie
independenta, non-profit inregistrata in 2000. Strategia Centrului este
axata pe promovarea formelor culturale si practicilor artistice, care
reflecta dinamica transformarilor sociale, politice si economice a
societatii. Centrul susţine activitati de advocacy in promovarea politicilor
culturale adecvate, definirea ai consolidarea pozitiei artistului, a
practicilor artei contemporane in societate.  (www.art.md)

 *Asociatia Vector> este o asociaţie culturala non-profit care este
preocupata de producerea programelor expoziţionale si educationale,
activitati de cercetare si editare, analizeaza relatiile dintre practicile
artei si culturii vizuale si contextul socio-politic. Vector> sprijina acele
practici artistice legate de rearticularea sociala, constientizarea politica
si restructurarea economica care solicita o analiza critica si reflexiva ce
ar putea oferi coordonatele unei reorientari a atitudinilor si
comportamentelor din perspectiva acţiunii culturale. (www.periferic.org)

**************************************************************************

press-releaseRO-MD/Moldova in Two Scenarios Publication launch

Period:  22 of May, 2009, 18.00

Location: Center for Contemporary Art-KSAK, Chisinau, Rep. Moldova

Address: str. Banulescu Bodoni 5, ap-2, ChisinauThe project publication summarizes the sense of interaction between artists
and experts involved in the project, as well as the results of investigated
and researched aspects that were in focus of contemporary art practice. The
publication includes the artist projects and contributions resulted after
interdisciplinary workshop, seminars and production sessions. One of the
chapters is dedicated to the current cultural, social and political
situation in two Moldova regions with texts and contributions by:  Sorin
Bocancea (political annalist), Flavius Solomon (historian), Igor Casu
(historian), Petru Negura (sociologist), Matei Bejenaru (artist/curator) and
Stefan Rusu (artist/curator). The other chapter is dedicated to the
presentation of curatorial practices and artistic strategies exploring the
contexts of some divided (split up) territories by: Catalin Gheorghe
(curator, counter theorist), Laura Schleussner/Berlin, Lilia Dragneva
(curator), Binna Choi (curator) and contributions by invited visual artists:
Bik Van der Pol (Lisbethe Bik and Jos Van der Pol), Iratxe Jaio&Klaas van
Gorkum, Tilmann Meyer-Faje, Ilya Rabinovich, Gulsun Karamstafa.

The publication also presents visual art projects and films realized by
visual artists from Romania and Republic Moldova: Aurelia Mihai, Dan
Acostioaei, Alexandru Grigoras, Lavinia German, Dimitru Oboroc, Violeta
Ionita, Tatiana Fiodorova, Vadim Tiganas, Vladimir Us, Vladimir Us, Denis
Bartenev, Maxim Cusmenco, Ghenadie Popescu, Veaceslav Druta, Igor Scerbina,
Lucia Macari.

______________________________________________The RO-MD/Moldova in Two Scenarios project aim was to investigate by
juxtaposing the current cultural, social and political situation in two
Moldova regions. The joint actions undertaken by the project teams from the
KSAK - Centre for Contemporary Art in Chisinau and that from the Vector
Association in Iasi are nothing else, but an attempt to create a
rapprochement and to understand the nature of the relationship between
Romanian and Moldovan societies at the present stage, to analyze the causes
and effects of a shared historical and identitary trajectory in the context
of divided regions and societies.


RO-MD/Moldova in Two Scenarios is a project organized by the Center for
Contemporary Art, Chisinau in partnership with VECTOR Association, Iasi


The project was supported by the Romanian Cultural Institute through the
CANTEMIR Program, Bucharest; PATTERNS Program /ERSTE Foundation, Vienna and
MONDRIAAN Stichting, Amsterdam.


*Center for Contemporary Art-[KSA:K] is a non-profit,
independent institution registered in the year 2000. The new strategy of
the Center is the development of cultural forms and art practices,
which would reflect the dynamic of the social, political and
economic transformations of the society. Center supports the
advocacy activities in promoting of cultural policies suitable for the
defining and the consolidation of artist position and contemporary art
practices
in the society. (www.art.md)

* Vector> Association is a non-profit cultural association that provides the
production of exhibition and educational programs, research and editing
activities, analyzes of the relations between the art practices and visual
culture in socio-political context. Vector> supports those practices related
to social re-articulation, political consciousness and economical
transformation that brings critical analyses that could offer
reinterpretations of the attitudes and behavior from the perspective of
cultural action. (www.periferic.org)

Stefan Rusu - visual artist/curator

RO-MD/Moldova in two scenarios project curatorDetails about the project:

Centrul pentru Arta Contemporana, Chisinau -[KSA:K]
Address: str. Banulescu Bodoni 5, ap-2,

post code 2000, Chisinau, Republic of Moldova
tel/fax: +37322 237272

http://www.art.md
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/