Olivia NiÃi on Wed, 6 May 2009 10:53:37 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] expozitie Radu Buriac, Lumini/Lights la Mogosoaia 10 mai 2009

Radu Buriac, Lumini/Lights, curator Olivia Nitis
Centrul Cultural Palatele Brancovenesti Mogosoaia, 10 mai 2009, orele 17.00Se asigura autobuz de la Piata 1 Mai orele 16.00


ÂLumini Åi umbre Ãn FoiÅor

ExpoziÅia tÃnÄrului grafician timiÅorean
Radu Buriac reprezintÄ o continuare fireascÄ a preocupÄrilor sale definite Ãn
lucrarea sa de Masterat dedicatÄ relaÅiei dintre obiect Åi luminÄ. Tema
complexÄ a luminii Åi a modalitÄÅilor de reprezentare a ei au obsedat de-a
lungul istoriei artelor minÅile artiÅtilor, cu precÄdere a pictorilor, dar Åi a
gravorilor Ãn studiul Åi reprezentarea clar-obscurului, respectÃnd tehnicile
tradiÅionale ale gravurii Ãn metal Åi ale xilogravurii. StÄpÃnind rigorile Åi
regulile gravurii tradiÅionale, Radu Buriac merge mai departe cu un produs grafic
contemporan, o instalaÅie de gravurÄ Ãn tehnica serigrafiei combinatÄ cu
intervenÅii de colaj pe suport de lemn, hÃrtie Åi sticlÄ. 

Lumina din instalaÅia lui Radu Buriac este una
conceptualÄ care pune accent pe interdependenÅa dintre luminÄ Åi umbrÄ Ãntr-un
joc dinamic Ãntre pozitiv/negativ, obiect Åi imprimare. Lumina Åi umbra sunt elemente
fundamentale care definesc lumea Åi natura umanÄ rÄtÄcitÄ adesea Ãntre
fascinaÅia luminii Åi tentaÅia umbrelor, Ãntre exigenÅa cunoaÅterii Åi frivolitatea
confortului intelectual.

InstalaÅia Lumini/Lights are forÅa esteticÄ a performaÅei grafice Åi
substanÅa conceptualÄ necesarÄ unui discurs vizual complet, Ãntr-o aplecare
fireascÄ asupra gravurii, un mediu Ãn mare mÄsurÄ abandonat de artiÅtii
contemporani.

Â

Â

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Olivia
NiÅiÅ, curatoareOlivia Nitis 
art critic&curator 
e-mail: olivia_nitis@yahoo.com 
phone: 0747491279 
http://olivia.experimentalproject.ro
www.perspectiveproject.ro


      
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/