andra vaida on Mon, 10 Mar 2008 11:12:53 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Concurs: Bursa in Germania in domeniul managementului cultural


VÄ? rugÄ?m sÄ? transmiteÅ£i mai departe celor interesaÅ£i:

Concurs 
 
 FundaÅ£ia Robert Bosch invitÄ? 12 absolvenÅ£i de învÄ?Å£Ä?mânt superior în Germania la un stagiu de formare în domeniul managementului cultural cu durata de 13 luni.
 Rolul stagiarilor constÄ? în prezentarea diversitÄ?Å£ii culturale a Å£Ä?rilor din Europa CentralÄ?, de Est Å?i de Sud-Est, în special promovarea tinerilor artiÅ?ti din propria Å£arÄ?. Stagiarii vor fi încadraÅ£i în instituÅ£ii culturale din Germania (cu excepÅ£ia Berlinului), care dispun de contacte internaÅ£ionale Å?i sunt interesate în dezvoltarea relaÅ£iilor cu Europa CentralÄ?, de Est Å?i de Sud-Est.
 Stagiarii vor câÅ?tiga experienÅ£Ä? practicÄ? Å?i vor urma module de curs în planificarea proiectelor culturale, lucrul în echipÄ?, achiziÅ£ie de fonduri, relaÅ£ii cu presa Å?i marketing cultural.
 
 Aplicarea ONLINE este posibilÄ? pânÄ? în data de 31.03.2008 prin accesarea paginii web www.moe-kulturmanager.de
 
 Profilul candidaţilor
 Pot aplica tineri manageri culturali care activeazÄ? in Europa CentralÄ?, de Est Å?i de Sud-Est cu urmÄ?toarele calificÄ?ri:
 - experienÅ£Ä? practicÄ? în domeniul managementului cultural
 - contacte cu tineri artiÅ?ti din propria Å£arÄ?
 - cunoÅ?tinÅ£e foarte bune de limba germanÄ?
 - diplomÄ? de absolvire studii superioare
 - motivaÅ£ie, iniÅ£iativÄ? Å?i abilitÄ?Å£i foarte bune de muncÄ? individualÄ?
 
 Bursa
 Managerul cultural devine bursier al FundaÅ£iei Robert Bosch Å?i primeÅ?te lunar o bursÄ? în valoare de 1000 euro. FundaÅ£ia preia de asemenea costurile deplasÄ?rii din Å£ara de origine în Germania, a deplasÄ?rilor în Germania la instituÅ£ia unde se va derula stagiul, costurile unei asigurÄ?ri medicale pe toatÄ? durata Å?ederii precum Å?i toate costurile legate de cursurile de formare. Cu o bursÄ? de 400 euro pe o duratÄ? de trei luni, fundaÅ£ia sprijinÄ? reîntoarcerea Å?i reluarea activitÄ?Å£ii în domeniul cultural în Å£arÄ?.  
 
 *******************************************************************
 Mai multe informaţii despre program puteţi obţine accesând pagina 
 www.moe-kulturmanager.de
 *******************************************************************
 
 _____________________________________
 â??Kulturmanager aus Mittel- und Osteuropa"
 un program al fundaţiei Robert Bosch 
 
 Conducerea programului: Darius Polok
 Schillerstr. 57  I  10627 Berlin 
 Telefon: +49 - (0)30 â?? 31 51 74 87
 Fax: +49 - (0)30 - 31 51 74 71 
 info@moe-kulturmanager.de
 www.moe-kulturmanager.de
 
 Programul este coordonat de MitOst e.V.
 www.mitost.de
 
  Mobil D: +49-(0)1577-1561101 
andrada.vaida@moe-kulturmanager.de  
-------------------------------------------------------------------- 
Trans-Media-Akademie Hellerau 
Dresden / Germany 
Tel.: +49-(0)351-8896665 
vaida@body-bytes.de  
--------------------------------------------------------------------- 
?Kulturmanager aus Mittel- und Osteuropa? 
ein Programm der Robert Bosch Stiftung durchgeführt von MitOst e.V.

       
---------------------------------
Looking for last minute shopping deals?  Find them fast with Yahoo! Search.
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/