perjovschi dan on Mon, 10 Mar 2008 11:11:40 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] mnac este mic si vrea mai mare


Directorul Muzeului Naþional de Artã Contemporanã, Mihai Oroveanu se declarã nemulþumit de spaþiul din Palatul Parlamentului în care-ºi desfãºoarã activitatea din 2004 instituþia pe care o conduce. Spaþiul este mic ºi nepotrivit pentru muzeu ºi colecþiile de opere de artã."MNAC este un proiect neterminat, care avea cu totul alt sens faþã de momentul în care a fost prezentat?, susþine Oroveanu. ?Noi acum stãm acolo pe cloacã. Tot ce înseamnã sistem de canalizare este fãcut praf. Uitaþi-vã la clãdirea Summit-ului NATO sã vedeþi cã nimic nu e în ordine. Este un cumul de mirosuri pestilenþiale care se ridicã din subsol. Drumurile de acces, dificultãþile pentru care noi am prevãzut soluþii, dar nu s-au mai gãsit bani", a spus Oroveanu, precizând cã a acceptat spaþiul respectiv pentru cã proiectul viza, la vremea respectivã, spargerea spaþiilor acelei "clãdiri abjecte", care este Palatul Parlamentului."(...)
  (...) Oroveanu sperã cã va gãsi ºi alte spaþii în Bucureºti pentru MNAC, în afarã de cele trei sãli de expoziþii de care va beneficia în clãdirea TNB, dupã ce aceasta va fi reabilitatã.  (...)
   
  Gandul Online 9 martie 2008

       
---------------------------------
Never miss a thing.   Make Yahoo your homepage.
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/