Mihai Zgondoiu on Tue, 4 Mar 2008 19:22:16 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Galeria de Arta Contemporana a Muzeului National Brukenthal prezinta:


Roxana Ionescu / AIR COMFORT / G1
Mihai Zgondoiu / ME / G2
Vernisaj / vineri, 7 martie, orele 16.30

Roxana Ionescu / Sibiu ºi Mihai Zgondoiu / Mediaº fac
parte din generaþia de artiºti tineri, formatã la
Sibiu. Amândoi se situeazã la limita dintre sculpturã,
instalaþie, desen ºi tehnici alternative. Proiectul
?Air Confort? propus de Roxana Ionescu recurge la
amintirea unei structuri ce apare pe scaunele
avioanelor mari de pasageri ºi care automat trebuie
vizualizatã în funcþie de confortul pe care þi-l dã
apropierea de aer ºi de gol. Parterul Galeriei de Artã
Contemporanã / G1 este conexat la un astfel de
confort, aducându-te prin tactilitate ºi lipsa
oricãrei culori la o stare de imponderabilitate.
Proiectul ?ME? propus de Mihai Zgondoiu la etajul I al
Galeriei de Artã Contemporanã / G2 se înscrie pe linia
proiectelor narcisiste de tipul mega-comercializãrii
imaginii. Imaginea artistului sau conturul acestei
imagini este preluat mereu ºi mereu ºi impus prin
culori de putere pânã la saturaþie. Mihai Zgondoiu
înþelege ce mult conteazã imaginea în agenda vizualã a
unui artist, dar încearcã sã împiedice livrarea
propriei imagini într-o facturã profund
comercializantã prin deturnarea vizibilitãþii directe.Mihai Zgondoiu (zgondy)
  visual artist 
  0722 398 550
  www.zgondy.blogspot.com
  www.coroflot.com/zgondy      ____________________________________________________________________________________
Be a better friend, newshound, and 
know-it-all with Yahoo! Mobile.  Try it now.  http://mobile.yahoo.com/;_ylt=Ahu06i62sR8HDtDypao8Wcj9tAcJ 
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/