Dinescu Lucia on Tue, 18 Dec 2007 09:32:21 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] invitatie dezbatere Corp(uri) Vir(tu)ale


Joi, 20 decembrie, ora 18, Club A


va invitã la o searã deCORP//uri// VIR//tu//ALE


Lucia Simona Dinescu 

la

Poeticile cotidianului 

O dezbatere pe marginea cãrþii Luciei Simona Dinescu,
Corpul în imaginarul virtual, apãrutã la editura
Polirom.

Alãturi de autoare, vor provoca un dialog plecând de
la carte, imaginile ºi fragmentele de film
videoproiectate câþiva invitaþi speciali: Andra
Matzal, Adrian Mihalache, Cãtãlin Sturza ºi Constantin
Vicã. Alãturi de alþi invitaþi surprizã!

Artiºti precum Stelarc, oameni de ºtiinþã precum Kevin
Warwick sau personaje ca Neo din Matrix vor fi
discutaþi la întâlnirea dintre imagine, corp, artã ºi
ºtiinþã. 

Cine pune cea mai interesantã întrebare va câºtiga o
carte. Bineînþeles, a autoarei.
           
                           


O întâlnire moderatã de Rãzvan Þupa

###########################################################
Lucia Simona Dinescu (n. 1977) a câºtigat concursul de
debut ?Ioan Petru Culianu? (2006) al editurii Polirom
cu volumul Corpul în imaginarul virtual (citeºte un
fragment pe polirom.ro). 
Este doctor în filologie, asistent la Facultatea de
Litere ºi cercetãtor-colaborator la Centrul de
Excelenþã în Studiul Imaginii.
A publicat în Dilema Veche, Idei în dialog,
Dilemateca, România literarã, Secolul 21 etc.
Semneazã o rubricã sãptãmânalã în Observator cultural.
Este autoarea CD-ROMului multimedia Aspecte mediale
ale imaginii digitale.   ____________________________________________________________________________________
Looking for last minute shopping deals? 
Find them fast with Yahoo! Search. http://tools.search.yahoo.com/newsearch/category.php?category=shopping
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/