Mirela Dauceanu on Thu, 13 Dec 2007 11:17:07 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Targ de carte buna la preturi rezonabile


 
757 books & magazines
  
 Târg de carte de arhitecturã, 
 artã ºi design
  
  
 In perioada 14-15 decembrie 2007 - KLUDIstudio în parteneriat cu Prior Books - distribuitor de carte strãinã ? vã invitã la expoziþia ºi târgul de carte de arhitecturã, artã ºi design, sub titlul 757 books & magazines. Evenimentul va avea loc în incinta recent inauguratului KLUDIstudio, un spaþiu dedicat de KLUDI arhitecþilor, designerilor ºi tuturor celor interesaþi de arhitecturã ºi design-ul contemporan.
 In data de 14 decembrie la ora 19.00, criticul de arhitecturã, Constatin Goagea, va prezenta câteva dintre titlurile expuse în cadrul târgului.
 ?Expoziþia ºi târgul 757 books & magazines marcheazã începutul parteneriatului între Prior Books ºi KLUDIstudio. Impreunã dorim sã lãrgim paleta spaþiilor destinate întâlnirii dintre iubitorii cãrþilor de arhitecturã ºi varietatea largã de albume ºi reviste de specialitate, creând un spaþiu de lecturã unde cei interesaþi vor gãsi cele mai noi apariþii internaþionale în materie de carþi ºi reviste de arhitecturã ºi design.? declarã Ramona Doboº din partea firmei Prior Books. 
 KLUDIstudio inoveazã în peisajul concept store-urilor româneºti, realizând un spaþiu adresat întâlnirilor între specialiºtii în arhitecturã ºi design, propunând o atmosferã de tip lounge care va gãzdui în viitor o serie de evenimente culturale ºi profesionale. 
 Evenimentul 757 books & magazines este prezentat de KLUDI România. KLUDIstudio se aflã pe bld. Libertãþii, nr. 10, Bucureºti. Târgul poate fi vizitat între orele 11.00-21.00 ºi sunt invitaþi toþi cei care vor sã descopere cele mai noi titluri din domeniu ºi sã profite de reducerile de sezon.
  
 Organizatori: KLUDIstudio ºi PRIOR Books
 Concept eveniment: Studio Kim Bucºa Diaconu
 Realizator: KLUDI România
 Partener: Revista ARHITECTURA
  
 Pentru alte detalii vã rugãm sã ne contactaþi:
  
 Cristina Muntean
 KLUDIstudio
 Bld. Libertãþii, Nr. 10
 Bucureºti
 031 418 71 01
  
 Ramona Doboº
 Prior Books
 Str. Rãspântiilor, nr.32
 Sector 2, Bucureºti
 0724 212 213
 www.ebookshop.com
  

    
---------------------------------
Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/