PAVILION [contemporary art & culture magazine] on Fri, 16 Nov 2007 20:20:24 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] BUCHAREST BIENNALE 3 (parallel event)


BUCHAREST BIENNALE 3 (parallel event)
proudly sponsored by Pilsner Urquell
/for english scroll down

GEOGRAFII EMOTIONALE - MITURI URBANE
Prelegere de Adrian Majuru

Miercuri 21 Noiembrie 2007, orele 18.30
Centrul National al Dansului, BucurestiÂ
Bd. Nicolae Balcescu, nr. 2
(TNB etaj 4, Sala Ronda)

Istoria cartografiaza si dimensiuni aparent insesizabile. Sunt dificil de surprins, decalat si catalogat deoarece traverseaza cu mare usurinta perioade istorice variate, insa odata penetrat insesizabilul, pot fi descoperite raspunsuri la intrebari seculare.
De ce uitam adesea de unde am plecat? De ce a face bine are conotatie negativa? De ce âmagarii nu iarta niciodata unuia dintr-ai lor faptul de a se fi ridicat deasupra medieiâ? (Stefan Zeletin, "Din tara magarilor")
Geografiile emotionale sunt cartografieri a caror fluctuaÅie istorica traverseaza multe epoci si multe ierarhii sociale. Ele sunt cei mai sensibili senzori prin care natura umana incearca sau forteaza o adaptare in propria-i istorie!
Prelegerea lui Adrian Majuru se doreste o cartografiere emotionala a Bucurestiului anticipind intr-o masura tema BUCHAREST BIENNALE 3 de anul viitor: "Fiind aici. Topografia contemporaneitatii" curatoriata de Jan-Erik Lundstrom si Johan Sjostrom.


Adrian Majuru (n.1968, BucureÅti) coordoneazÄ Muzeul de artÄ popularÄ dr.Nicolae Minovici Åi este unul dintre iniÅiatorii ÃnfiinÅÄrii Muzeului de antropologie urbanÄ. Este autorul mai multor cÄrÅi Ãntre care amintim selectiv: BucureÅtii mahalalelor sau periferia ca mod de existenÅÄ (Compania 2003) si CopilÄria la romÃni (Compania, 2006).Â

--------------------------

EMOTIONAL GEOGRAPHIES - URBAN MYTHS
Lecture by Adrian Majuru

Wednesday, November 21, 2007, 18.30 h.
National Center for Dance, Bucharest
Bd. Nicolae Balcescu, nr. 2
(TNB, 4th Floor, Ronda Hall)

History also maps apparently imperceptibleÂdimensions. These are difficultÂtoÂdetect, deviateÂand calatogue,Âsince they easily traverse different historical periods, however, once they have penetrated the imperceptible, answers to secular questionsÂmay be unveiled. How come we often forget where we startedÂfrom?ÂHowÂcomeÂdoing good hasÂa negativeÂconnotation?ÂHow comeÂ"the asses never forigive one of their kindÂfor having risen above media"?ÂÂ(Stefan Zeletin, "From the land of asses"). The emotional geographies are cartogaphies, whose historical fluctuation traversesÂmany epochs and social hierarchies. They are the most sensitive sensors, through which natureÂstrives forÂor forces an adaptation inÂa history of its own!
TheÂlectureÂof Adrian Majuru deals with an emotional cartography of Bucharest, which in a way anticipates the theme of next year's BUCHAREST BIENNALE 3: "Being here. Mapping the Contemporary" curated by Jan-Erik Lundstrom si Johan Sjostrom.


Adrian Majuru (born 1968, Bucharest) coordinatesÂFolk Art Museum "Dr. Nicolae Minovici" and isÂone of theÂinitiators behind the founding of the Museum of Urban Anthropology. He is the authorÂof several publications, such as Bucharest of the outskirts or the periphery as a mode of existence (Compania 2003)ÂandÂChildhoodÂaccording to romaniansÂ(Compania, 2006).

Finantat de/Supported by:Â

PAVILION | art & culture magazine
www.pavilionmagazine.org

Partener/Partner:

Centrul National al Dansului Bucuresti
www.cndb.roÂ

Parteneri media/Media Partners:

Alternativ.ro
Feeder.ro

www.bucharestbiennale.org
www.pavilionmagazine.org
www.pilsnerurquell.com_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/