dilmana stefanova on Thu, 6 Jul 2006 21:46:22 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Fwd: Lansare DVD AVmotional 01&02


 
     
  Comunicat de presã
 
 Se lanseazã primul DVD AVmotional!
 
 Joi 6 iulie, AVmotional lanseazã DVD-ul AVmotional 1&2 conþinând materiale audio/video din ediþiile 2004 ºi 2005 ale festivalului, precum si din AVmotional Trip din 2006. Lansarea are loc la Amsterdam Cafe&Terrace, langa Ateneul Roman, începând cu ora 20:00. 
 DVD-ul AVmotional 1&2 conþine 28 de live-performance-uri audiovizuale, peste 15 ore de muzicã electronicã ºi include peste 50 de artiºti din România ºi din strãinãtate. 
 
 ?Odatã cu acest DVD aveþi ocazia sã þineþi în mânã materialul înregistrat la festivalul care a creat unele din cele mai stabile ºi inovatoare colaborãri din domeniul interacþiunii audio-vizuale. Credem cã aceste materiale documenteazã pentru toþi cei interesaþi începuturile deja coerente ºi bine formulate ale unei scene vii de muzicieni ºi artiºti vizuali. Acest DVD ar trebui sã deschidã ºi sã încurajeze pe viitor explorarea în cel mai larg sens a tot ceea ce priveºte interacþiunea dintre sunet ºi imagine nouã la noi în þarã.? (ªtefan Tiron, co-organizator) 
 
 La petrecerea de lansare veþi putea intra în contact audio-vizual cu 
 Gangpol und Mit ? Bordeaux, Franþa (audiovisual performance), Selfmademusic/Vali Chinciºan ? Arad/Bucureºti (audiovisual performance live) ºi 
 Gojira/VJ ABSEX/videorgy ? Bucureºti, IDM DJ Set / visuals.
 
  
 Lansarea DVD-ului AVmotional 1&2 este un eveniment din platfoma AVmotional realizat cu sprijinul: 
 Institutul Francez din Bucuresti, ADDV, Grup Feroviar Roman, DC Communication, MNAC, Yama Studios, Viþa de Vie, Amsterdam, Color Fix, Idea Highway / Idea Gateway, Underconstruct, Videorgy
 
 Parteneri media: RFI Romania, Time Out Bucuresti, RE:PUBLIK, 
 Clubbing Mag, 24Fun
  
 Parteneri web: feeder.ro, beatfactor.ro, chestionabil.ro 
 
  
 Contact: Vlad Tausance, tel: 0726333858, e-mail: org@avmotional.com
  
  
  
  
  
 AVmotional este o platformã pentru promovarea noilor tendinþe în muzica electronicã/acusticã, performance audio-video, VJ-ing ºi instalaþii new-media. În cele douã ediþii ? 2004, Bucureºti ºi 2005, Cluj ? festivalul AVmotional s-a dovedit un adevãrat catalizator pentru scena româneascã din domeniu, formând în acelaºi timp un public în creºtere. 
 Platforma AVmotional înseamnã producþie ºi organizare de evenimente, editare de DVD-uri, organizare de screening-uri ºi prezentãri. 
 Pentru detalii, accesaþi www.avmotional.com
 
  
  
---------------------------------
 How low will we go? Check out Yahoo! Messenger?s low PC-to-Phone call rates. 

__._,_.___  Messages in this topic (2) Reply (via web post) | Start a new topic 
 Messages | Members | Calendar 
 
  
You are receiving Individual Emails Change Delivery Settings 
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe 

    New Message Search
 Find the message you want faster. Visit your group to try out the improved message search.
 

  
 
 Share feedback on the new changes to Groups


  Recent Activity
  
   1
 New Members

Visit Your Group 
 SPONSORED LINKS
   
  Entertainment new york


 .

 
__,_._,___     

 		
---------------------------------
Yahoo! Music Unlimited - Access over 1 million songs.Try it free. 
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/