Gabriel Baldovin on Sun, 2 Jul 2006 14:48:12 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] "COTRADICÞIILE, ILUZIILE ªI VIRTUÞIILE POSTMODERISMULUI" build 2006 "Estetica ºi teoriile artei trebuie sã-ºi aibã rolul de "popularizare" de explicitare a problemelor ºi soluþiilor artei cãtre segmentele sociale care au mai puþin contact cu ea. Situaþia trebuie sã fie asemenea serviciilor secrete care sorteazã ºi stabilesc o topicã a informaþiilor pe care le oferã apoi autoritãþilor statului. Ce se poate astãzi vedea în acest domeniu este o rupere a semnificaþiilor unor concepte cheie ale artei faþã de cele ale limbajului general al societãþii. Mã refer aici direct la conceptele de "artã modernã" ºi "artã contemporanã" , primul reprezentând aproximativ ara primei jumãtãþi de secol XX, în timp ce cel de-al doilea începe din anii 1970 încoace. Pentru societate cuvintele "modern" ºi contemporan" înseamnã acelaºi lucru ºi se referã exclusiv la latura temporalã a unui curent din consumism, adicã la faptul de a fi nou ºi în vogã. Aceastã calitate dispare odatã cu demodarea lui. Am susþinut ºi susþin în continuare cã termenii "modern" ºi "contemp
 oran" trebuie înlocuiþi cu unii mai preciºi care sã fie clari pentru toatã lumea ºi sã evite izolaþionismul în care o parte a artei a intrat în ultimul secol."


   http://www.members.lycos.co.uk/gabald/dinamestetica.htm

 ______________________________________________
Esti plictisit? Vezi ce anunturi s-au mai afisat la avizier!
http://search.avizier.ro/?q=anunturi
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/