lucille c. on Mon, 20 Mar 2006 23:46:25 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-ro] l8kin4.


````````````````````````````````````.........`.````````.```````....`...`
 ..............``.```````````````````.uO=:7xz,```````````````````````````
 ````````````````...``.....`````````.uk....d#z.```
 `````````````````````````````   `4k`.,:qxwr`
 .`..``...```````````````````     `:=::?ME=`.
 .. ```````````````````````````````` ..a:=:.z:.....
 `` . `..   .......       .::v.`.avxxz:,`     .
 ......:.:c......,..:,  .....  .xx3o.JU60Oxxvoc.,``......`.... .......
 ``?v:=::zvcazz0vc:.,,.,:`:=`ac:..JZIzzvOxxxxdOxzzJ=::=?:.,.,::.:;.zxsxv=
 .`..au.,;.=:``=??zoo:::.;=,`.`.`,JAzxzxxxxO4Zxzxz:,::`=,:c,Jcczxxv2v0xv:
 ..,.axZQOZzo..:..:,....,.`:.`..`.dRzOzxxx4QQAZxxzc.::.::::c::czvz8c?z?c:
 ::::::4Unxvx=zc=:`````:,:c.,.,:cugNIzvxxOzQgmQOxcc`,:?:,:c=:....```.`::z
 `.z:.,..````..```.`....`..:,`::.?9ZzxzvvZxZ@Mm60z::=vc=c?z:::;,,,.``:?==
 c::`c::````.```.,,.,c:cc::=o:c::`JzxOxzz4OOZXCzv:.Jzzcc?nxz==::?:c:`;,..
 c=:.a:c`.````````````c:==:zzz4c=.JxOxxxzzxOvva:;..cvc:c=c=ozzc:..`,,.:=z
 zvvv=.:```.....`.`````...``::::`.qSdnzxZxxzxc.,..:zzvv==cz==zc..``::::::
 v=v=z=:...````......` .````````.Z$dZQZZOZOxxc;``,`.`::``::?::``,.,.,.:;:
 =o:=zc:::````.``.`.````.`...``.J3SQZ4XXkxxgQcJ..,`````````.;;````;```,``
 v0v=cz=,`:``....```..```......=.JvZQd#K9ZKx%:=````...``....````..```````
 ,.....``..```.```.`.`..`````...c=4QQMEnvvvat`,`.```````.`.``````..````.`
 ;;`;`..`.....````........`..``czxQSXmQZOocny``,......``...`.`.`.....`...
 ````... .``......````````.`.``vxwQQQMmZQwx4m`.`..`..``..``````````.`.,``
 `.```.```````.``.`.``````.....xOZQQqMMZZO4ZX,..:,```......`........:``..
 .``.`........`.`.....`.``````Jv=zdSMBJmZ4AzO.:`....``.```?o:..`:.,:,.c=,
 ..````..``````.``````.`````..`cz4QQM|:3xdZZO::;`....``..``c=Jv:zxscv=..:

"lucille c." <lucille_myrtilles@yahoo.fr> a écrit : xzJJJ|JM`    ,ZvJ.Met ` `.``,JqD:.o`.:a`?,`.``..qJJjJ`   . `
 ncz?JzJM    .dJ,JMm% ` ``.` .d:djJ1.z;`=::``..`gd'|'    .
 vczc:OqE    JZJ`JWW ,..``.`.` JJA zu=,``````.ZF,     ` `
 v||J?=Mm    mX.:JAd .`..````````` .ya::```..`.t      `
 vcc|zcmP    yI?`J9. .``.``````````` P::.`.``..`.`=`..   .
 zcr?zJMl    EC: mJ... ``.`````````.,O,``.``..`.;``.,:,::``;
 v3jzz?V\.   .bCJ?lJ. ` ```````...J=:Jc| .,`..?:`..``.`:....:
 :...``.|    .X=:,+9J ` ```.J=::`.:,`::o.:c:`...`..`.`.```..`
 .```` B;    .XJ:.hp; . ` J:``..::;:``.:.,:`.`.`..`..`.`````
 .`.`. Z`    ,.v:Jamk dX1`....`:::`,`:::J.=``.``..`....`` J
 ``````a```.....?7``zoe% Zg`..,.,,.,,`:``:````.`.`.``.``..`..J   `
 .```. E    ,?.,,F0r .``...........````````.``.``````` .``:
 ..`.`.E    J?.,J03t . `,:.J,,.``..`..`.``.`.```````````..:
 .`.,jjP    Oc..JJ4% ` ` C,`:.`.```.``.```.``.`..`  ```.``
 ``.:.x|    Y=`.4=J```.``v`.:.:`..```.`,````...``  ````` ` `
 ``J`J4t    C=``Xvd .``.`,:.`c`,`.....,`..``...```` ``` .
 ``o.J4t    .|=`.Ivd ` `` J.``J,,`..`.``:`.``...```. `````. `
 ` kJ44:    ,v:,`nvP . `. I``:J:,`,`...``````````.``.`` `.
 ` 1.4d    ,v::`OcI . .`.|``::.:``.`...``.```.`.`.`` ``` .
 `.C:2d    ,?,:JoJl . ``.:``,..:.`..````.``.`````...`..``,
 .,=Jkd    Jvzvoo4t ` . r``,`..:`,,```````.``..`.``````` `
 `.v:xD    Z===cz.:.`.`,=:..;..,`.```.;.```....`...``` ``
 `J`Jxr    C===vv3````.v`,,,``.=.``.````..````....`` ```.
 `z.zz|    .|.:`:``````r,``.`..,;``.`.`...`......`..` ` `
 I.J`t    .=``:`::`.`,=``.::,.|:,:,``.:.`...``.```.`` ` .
 C.x4:    ,=``...`.. 2```;`,`c:.,`...v,.`````.``..`` `` ,
 .v`4J`    ,.```````. l,:,`:`.:`:.`.``::.`.```````.`.`  `
 ,=:xd   .`....`````. C`,`,``J::`:`..:`,...`.```.``.  .`
 c:JIP  ..`` .`.......`.i,:,.;.`:,,,,.,.``..```.`.``.`.. `.
 v=JB ..   ``` .`````.r`:`,.n2u,.:`.,.```````..`....````.
 =`%9.  .  ``..`.``.`.=`.:`xvoxOr,.`````..```.````` `...,
 :..,. . ...........```,=`;Jz4nOqq".,?:.`,`.....a;0f,cz:c4:
 .`...  ``..`,..````.` l.=,QJG1z.P,.F.k.W|MA.l63.crOoc;=ua
 .`..`...`.`......`.`...|`:ZZJJzvZb EkJlJJhJd`yPd,uiu?J`r.q

"lucille c." a écrit : ...````....`.`..```.`````.`.`````````.``.`.`.....``.```..``.`..`...|`.`.
 ````.``.`.````.``````````````````````````...,.a:.`..`.`````..`.``.J=`.``
 .``.````````````````````````.`.`.``..`...Juc4zOvosscu:...``...````J`,```
 ```.`..```.```````````````````.`......:caC4OjvxcdZBGvvzOQk,`.``.``c`,```
 ``.```.```..`.````.`..`````````````.`aJxuvvzzn4Zz08vG#xeQdzk&..```o.`,`.
 .````.````````.`````````````````` ,.c2.uoozz=4v0c```JUdSR48QQl,`` I`,:`.
 ``.```` ``.```.`.```````` ..`.`. .z2J3XuwZv:=c=Jcs`..`ajRF,,Q4Q,..1..:.`
 ``...`. .```````````````.`.,..` .a4vQdYvQk:,c:`;J,n`.`,:J#GbRZQl.,|``,``
 ...```` `` .``````````` `.:,.:` zcxXJGx4#D`J:``.`j`|`````#dQ#pdkja`,``.`
 .`..`.`.`. `..```.``````````` . ixjIZQhdQI`c:,....=u.`.``kdd`mJQ,2,`,`.`
 .``.``.`````````````.```..```.. JvJQ4Pg4X=.a:czo,`.`L.auaa9gbQRLi5;o``.`
 .`...``.``...```.```` `..`.```` cwh32|Xw9.zz.`0v=:,.z2xx&,4dkRdd.J:,c`..
 ```...````...`.`.````..````. ` ,`#4OZ.kP,|`;,`:;:,J.vS.UU|yJDpXZ2t%.|.`.
 `````.`````````.`.`.``````. ` .. QA`|J2,:O`````.```.x=v=cJtddhdi#|i.|.,.
 .`..`````.``.`.`.````...``...``,`d6aZ:.=,`|```,;``:`vc=.vcJd.MP8,Pe```,`
 ``````.``....````.``````..`.```.7:q7p`=.,,,=.,.;,`.u,c=2J.;FJ.!D.tJ,.`,`
 `.`.`````..`...``.`....``..````r,.r.D.:``,.```,`.c:zc=:|J7rb48.`J.\%`.`.
 ..`..`.```.``........`.`.......\ J^`d`.,.,`,`=v=:au,::.dr,:%J.` P.`,.``.
 .``````..`..``....`..`````.`.```.` .3,..,,,,,```:===;.Ri`,p.,,. b.`:`.`.
 ``.`..`..`.....``````.`.```````.` .=`=,`..`,,``,`.;.a+=:`.j````.k.`:.` .
 ````.`.```..```.``.....````.`... ```:.,```...```.avt```.`,````.t`.:`, .
 .`.``.`..```..`````...`.````... ``` u`.`,`::`?:jr:...``. :`..`,:..`.,.`
 `...``.```...`.```````.`.``.``` .`.`.4,.,,``:;`J:```.``.`.:``..,`:J``:.`
 ``.``.````````......`...``    ````Z:.?:.``.:: .`.`` ``.`````.``````..
 `.`..`.`..`.`.``````.`      ` v:.J:.`..=``.`.``````..`..````````.
 
---------------------------------
 Nouveau : téléphonez moins cher avec Yahoo! Messenger ! Découvez les tarifs exceptionnels pour appeler la France et l'international.Téléchargez la version beta.
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/


 
---------------------------------
 Nouveau : téléphonez moins cher avec Yahoo! Messenger ! Découvez les tarifs exceptionnels pour appeler la France et l'international.Téléchargez la version beta.
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/


		
---------------------------------
 Nouveau : téléphonez moins cher avec Yahoo! Messenger ! Découvez les tarifs exceptionnels pour appeler la France et l'international.Téléchargez la version beta.
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/