Revista Art-hoc on Fri, 16 Sep 2005 11:29:44 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] ENTO JAZZ FESTIVAL 2005 LA CHISINAU


 http://www.trigonjazz.com/f2005.htm

E-MAIL: trigon@moldova.md
       trigon1@mail.md


 FormaÅ£ia â??Trigonâ?? Å?i Centrul tehnologiilor inovaÅ£ionale â??Atelierul viitoruluiâ?? VÄ? invitÄ? la ediÅ£ia IV-a 
al Festivalului internaţional, care va avea loc în perioada 21-25 septembrie 2005.
AceastÄ? sÄ?rbÄ?toare va aduna în ChiÅ?inÄ?u renumiÅ£i muzicieni din: FranÅ£a, Cehia, Rusia, Israel, India, Polonia, Surinam, Olanda, Germania, Moldova.
  Festivalul este organizat cu sprijinul â?? Ministerului Culturii, PrimÄ?riei municipiului ChiÅ?inÄ?u, Ambasadei Germaniei, Ambasadei FranÅ£ei, Ambasadei Cehiei, Ministerului Afacerilor Externe din Ierusalim, FundaÅ£iei Soros, Centrului Ceh, AlianÅ£ei Franceze, Institutului Polonez, Tirex Petrol, Moldtelecom, Dedeman grand hotel, MST, Companiei de asigurari Astra.
  Sponsorul general al festivalului este Compania Moldcell, care pe parcursul a 4 ani depune suflet, inspirÄ? dragoste Å?i se implicÄ? emoÅ£ional în realizarea festivalului. SponsorizÄ?nd Festivalul, Moldcell propagÄ? filosofia sa corporativÄ? care constÄ? în susÅ£inera diferitor evenimente culturale Å?i promovarea imaginii Å£Ä?rii pe plan internaÅ£onal.
  Sponsori al festivalului: VinÄ?ria Purcari, transportator oficial Compania â??Air Moldovaâ??; 

  Unirea Europei a adus pe prim plan formarea politicii culturale comune, ce se bazeazÄ? pe o simplÄ? tezÄ? â?? cultura are menirea de a uni popoarele Å?i naÅ£iunile, pastrînd identitatea culturilor Å?i tradiÅ£iilor etnice din lume. 
In acest aspect ideologia si estetica etno-jazzului contemporan sunt foarte actuale, deoarece unesc diversitatea tradiÅ£iilor naÅ£ionale mondiale, pÄ?strând conÅ£inutul spiritual al jazzului â?? libertatea personalitaÅ£ii Å?i bucuria comunicÄ?rii reciproce.
Libertatea Å?i energia jazz-ului a cucerit toate continentele,devenind un fenomen multinaÅ£ional, cÄ?ruia îi reuÅ?eÅ?te în mod unical sÄ? combine culturile lumii.

  Profunzimea emoÅ£ionalÄ? Å?i sinceritatea intelectualÄ? a acestei muzici au la bazÄ? trei principii - dragostea de viaÅ£Ä?, inÅ£elpciunea Å?i libertatea.
Promovând diversitatea culturilor lumii Å?i a creativitÄ?Å£ii moderne, înÅ£elegînd cÄ? statul începe de la CulturÄ?, organizatorii vÄ?d acest festival ca instrument în colaborare internaÅ£ionalÄ? Å?i ca protest împotriva izolÄ?rii culturale a Å£Ä?rii Moldova. 

  VÄ? invitÄ?m la concerte cu participarea vedetelor:
Silvian Kassal, Didie Lavallet, virtuozului german Gunter Sommer; 
cvartetului Tevet Sela din Izrael; 
 â??Feng Shui jazz trioâ?? cu liderul Oleg Kireev, menÅ£ionat de presÄ? ca: â??Muzicianul revoluÅ£ionar din Rusia â?? surpriza festivalului de jazz din Birmengemâ??;
jazz clasic trio Vit Svec din Cehia;
cvartetului de vedete Vistar, indian Raj Mohan (muzicianul, compozitorul Å?i poetul, elevul savantului Ravi Shancar), virtuozului percuÅ£ionist din Surinam Suresh Sardjoe, 
Mark Alban Lotz compozitor si interpret din Olanda (piccolo, alto, bas, flaute)  
Å?i compozitorului si muzicianului german Meinrad Kneer, 
ansamblul de muzicÄ? celticÄ? «Beltaine» Å?i formaÅ£iile binecunoscute spectatorilor moldoveni UniVox и Trigon 
parteneri informaÅ£ionali - Siesta, Muz TV, TV-Moldova 1, РÑ?Ñ?Ñ?кое Радио
susÅ£inere informaÅ£ionalÄ? - Basa press, Logos press, StandArt, NIT, Pro FM, OWH, Радио РоÑ?Ñ?ии, Pro Chef, Jurnal de Chisinau, Timpul, Ð?олдавÑ?кие ведомоÑ?Ñ?и, Ð?Ñ?емÑ?, Level, Ð?иÑ?иневÑ?кий обозÑ?еваÑ?елÑ?, Flux, BIOMSoftware, turism.md, Saptamana, Logos print 


---
Trimite cele mai frumoase felicitari virtuale prietenilor tai!
http://www.felicitari.ro


_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/