Iulian Miron on Mon, 26 May 2003 08:28:56 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] =?utf-8?q?Premiul_literar_Eug=C3=A8ne_Ionesco?=


Serviciul cultural al Ambasadei Franţei, Fundaţia Concept şi Asociaţia culturală franco-română Passarela au lansat, ieri, Premiul literar Eugène Ionesco.

 

Premiul literar Eugène Ionesco se doreste a fi un stimulent pentru editori, în a publica noi autori români, şi un canal de promovare a literaturii româneşti în străinătate. Alături de recompensele simbolice şi materiale ale premiului în sine, organizatorii vor face demersuri pentru publicarea în Franţa a titlurilor cîştigătoare, asigurînd traducerea unor capitole-eşantion şi promovîndu-le în rîndul editorilor francezi.

 

Premiul literar Eugène Ionesco şi activităţile sale asociate se înscriu în seria pregătirilor pentru participarea României la « Belles etrangères », manifestare anuală patronată de Minsterul Culturii şi Comunicării din Franţa, la care România va fi invitată de onoare. « Belles etrangères » reprezintă o oportunitate importantă de promovare a literaturii ţării invitate, aceasta beneficiind de fonduri pentru traducerea, publicarea şi difuzarea în Franţa a cărţilor sale reprezentative. Manifestarea are loc în 50 de oraşe din Franţa şi presupune invitarea autorilor, colocvii, seminarii, lecturi publice, precum şi realizarea unui volum colectiv şi a unui film de prezentare a autorilor.

 

Regulamentul concursului

 

Eligibilitate

 

Art. 1 Pot participa în concurs lucrări de proză, eseuri, texte pentru teatru şi cărţi de literatură pentru copii.

Art. 2 Textele înscrise în concurs trebuie să aparţină unor autori cetăţeni români, rezidenţi sau nerezidenţi în România, şi să fi fost publicate în volum individual, în limba română, în perioada 1 ianuarie 2003 – 31 decembrie 2003.

Art 3 Pentru secţiunea debut, pot intra în concurs doar texte aparţinînd unor cetăţeni români, rezidenţi sau nerezidenţi în România, care să nu fi publicat pînă acum un volum individual. Textele apărute în publicaţii periodice pot intra în concurs.

 

Procedura de jurizare

 

Art. 4   Juriul va opera o preselecţie de 15 titluri, din toate categoriile de concurs.

Art. 5  Premiul Eugène Ionesco constă în suma de 3000 euro, iar celelalte categorii beneficiază de premii a cîte 1000 euro.

Art. 6  În cazul neacordării premiului pentru una sau mai multe secţiuni, suma aferentă se reportează pentru ediţia din anul viitor.

 

Restricţii

 

Art. 7  Reeditările nu pot intra în concurs, la niciuna din categoriile premiului.

Art. 8 Calitatea de concurent eligibil pentru categoria debut face obiectul unei declaraţii pe proprie răspundere.

 

Concursul pentru toate categoriile premiului rămîne deschis pînă la 31 decembrie 2003, data poştei. Cărţile se vor expedia în două exemplare, însoţite de varianta electronică, în format Microsof Word 97 sau superior, în plic recomandat, cu menţiunea “Pentru Premiul literar Eugène Ionesco” şi indicarea categoriei pentru care se concurează (literatură, eseu, teatru, literatură pentru copii). Pentru secţiunea de debut, textele se expediază de asemenea prin poştă, pe suport electronic, în format Microsoft Word sau superior.

 

Adresa: Serviciul de cooperare şi acţiune culturală al Ambasadei Franţei

Str. Emile Zola, nr. 6, sect. 1, Bucureşti, cod 011847

 

 

Membrii juriului

 

Marie France Ionesco, critic de teatru, preşedinta juriului

Mihai Dinu Gheorghiu, sociolog, scriitor

Mircea Iorgulescu, critic literar, jurnalist

Dumitru Tsepeneag, scriitor

Dinu Flămând, poet, jurnalist

Ilie Constantin, poet

Irina Mavrodin, poetă, traducătoare

George Banu, critic de teatru

Bernard Ouliate, scriitor

Bujor Nedelcovici, scriitor

Pierre Drogi, traducător

Guy Gofette, scriitor

 

 

Premiul literar Eugène Ionesco este o iniţiativă privată non-profit, care beneficiază de sprijinul statului francez şi al Băncii Române de Dezvoltare –  Groupe Société Générale.  Organizarea propriu-zisă revine Asociaţiei culturale franco-române Passarela.

 

 

 Relaţii suplimentare

Caroline de Salaberry

Caroline.DE-SALABERRY@diplomatie.fr

Iulian Miron

imiron@concept.ro

 

###########################################

This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange.
For more information, connect to http://www.F-Secure.com/
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/