Dan Masca on Fri, 4 Apr 2003 12:18:44 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] situatia cu legea pornografiei


> Ieri s-au incheiat lucrarile Comisiei de mediere la proiectul de Lege
privind prevenirea si comabterea pornografiei. Iata textul proiectului, asa
cum a fost votat de Comisie; pentru a face textul inteligibil, am inclus si
articolele care nu fac parte din textul votat la mediere, pentru ca au fost
adoptate identic, de cele doua Camere. Va amintesc faptul ca acest text
urmeaza sa fie supus votului, separat, in cele doua Camere si ca, daca nu
vor exista diferente intre formele votate de cele doua Camere, el va fi
trimis la promulgare. Asadar, iata textul (cu respectarea grafiei utilizate
de Comisie) - fara comentariile mele (care ar fi, de altfel, destul de
multe):

> CAPITOLUL I
> Dispozitii generale
> Art. 1. - Prin prezenta lege se instituie masuri de prevenire si combatere
a pornografiei, in scopul protejarii demnitatii persoanei, a pudorii si a
moralitatii publice.
> Art. 2. - (1) In sensul prezentei legi, prin pornografie se inteleg actele
cu caracter obscen, precum si materialele care reproduc sau difuzeaza
asemenea acte.
> (2) Prin acte cu caracter obscen se inteleg gesturi sau comportamente
sexuale explicite, savirsite individual sau in grup, imagini, sunete sau
cuvinte care prin semnificatia lor aduc ofensa la pudoare, precum si orice
alte forme de manifestare indecenta privind viata sexuala. daca se savarsesc
in public.
> (3) Prin materiale cu caracter obscen se inteleg obiecte, gravuri,
fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicatii,
filme, inregistrari video si audio, spoturi publicitare, programe si
aplicatii informatice, piese muzicale, precum si orice alte forme de
exprimare care prezinta explicit sau sugereaza o activitate sexuala.
> Art. 3. - (1) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica in cazul operelor
de arta sau stiintifice.
> (2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica in cazul materialelor
realizate in interes artistic, stiintific, al cercetarii, educatiei sau
informarii.
> CAPITOLUL II
> Prevenirea si controlul acitivitatilor cu caracter pornografic
> Art. 4. (1) Persoanele care detin sau administreaza localuri  in care se
prezinta programe de strip-tease sau erotice trebuie sa asigure urmatoarele
conditii:
> a) desfasurarea acestor activitati in spatii inaccesibile privirilor din
exterior;
> b) interzicerea accesului minorilor in aceste localuri;
> c) afisarea la intrare a listei de preturi la programele oferite.
> (2) Persoanele prevazute la alin. (1) trebuie sa fie autorizate si
inscrise la Registrul Comertului, iar localurile administrate de acestea
trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
> a) sa detina toate avizele necesare unei unitati de alimentatie publica;
> b) sa aiba o suprafata de minimum 100 mp;
> c) sa aiba paza asigurata;
> d) sa detina cel putin o scena;
> e) sa nu foloseasca o reclama stradala indecenta;
> e) sa fie amplasate la o distanta mai mare de 250 metri fata de scoli, de
internate sau de lacasuri de cult.
> Art. 5. - (1) Publicatiile avand caracter pornografic sunt destinate,
exclusiv, persoanelor majore si vor fi marcate cu un patrat de culoare rosie
pe prima coperta a acestora si vor fi comercializate in ambalaje care nu
permit rasfoirea publicatiei la stand.
> (2) Publicatiile prevazute la alin. (1), care redau explicit pe coperte
acte sexuale, trebuie comercializate in spatii special amenajate, autorizate
conform legii.
> Art. 6. - Activitatile prevazute la art. 4 si 5 se autorizeaza de catre o
comisie a Ministerului Culturii si Cultelor, din care fac parte si
reprezentanti ai Ministerului de Interne si ai Ministerului Turismului.
> Art. 7. - (1) Persoanele care comercializeaza publicatiile prevazute la
art. 5 sunt obligate sa avertizeze cumparatorii asupra caracterului
acestora.
> (2) Afisarea de materiale cu caracter obscen in vitrinele spatiilor de
comercializare a publicatiilor este interzisa.
> Art. 8. - (1) Persoanele fizie si juridice care realizeaza site-uri cu
caracter pornografic sunt obligate sa le paroleze, iar accesul la acestea va
fi permis numai dupa ce s-a platit o taxa pe minut de utilizare, stabilita
de realizatorul site-ului si declarata la organele fiscale.
> (2) Persoanele fizice si juridice care realizeaza sau administreaza
site-uri trebuie sa evidentieze clar numarul accesarilor site-ului
respectiv, pentru a putea fi supus obligatiilor fiscale prevazute de lege.
> (3) Activitatile prevazute in prezentul articol se autorizeaza de catre o
comisie a Ministerului Culturii si Cultelor, din care fac parte
reprezentanti ai Ministerului de Interne si Ministerului Comunicatiilor si
Tehnologiei Informatiei.
> (4) Se interzice realizarea si administrarea site-urilor avand caracter
pedofil, zoofil sau necrofil.
> Art. 9. - Filmele pornografice, indiferent de supportul pe care sunt
realizate, se vor inchiria sau vinde numai in spatii cu destinatie speciala,
autorizate potrivit legii, si nu pot fi inchiriate sau vindute minorilor.
> CAPITOLUL III
> Infractiuni si contraventii
> Art. 10. - Racolarea, obligarea, determinarea sau folosirea minorilor ori
a persoanelor cu deficiente psiho-fizice in acte cu caracter obscen, se
pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.
> Art. 11. - Organizarea de reuniuni la care participa sau asista minori si
in cadrul carora se comit acte cu caracter obscen se pedepseste cu
inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.
> Art. 12. - (1) Distribuirea materialelor cu caracter obscen, care prezinta
imagini cu minori avand un comportament explicit sexual, se pedepseste cu
inchisoare de la 1 la 5 ani.
> (2) Cu aceeasi pedeapsa, se pedepseste si detinerea de materiale prevazute
la alin. (1), in vederea raspandirii lor.
> Art. 13. - Dispozitiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea
speciala a bunurilor se aplica in mod corespunzator.
> Art. 14. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la
50.000.000 lei la 250.000.000 lei urmatoarele fapte:
> a) permiterea accesului minorilor in spatiile destinate comercializarii
materialelor cu caracter obscen;
> b) amenajarea de spatii destinate vanzarii de materiale cu caracter obscen
la o distanta mai mica de 250 de metri fata de scoli si de internate, precum
si de lacasuri de cult;
> c) vanzarea materialelor cu caracter obscen fara ambalajele
corespunzatoare;
> d) vanzarea materialelor prevazute la art. 5 alin. (2) in alte spatii
decat cele amenajate;
> e) expedierea sau distribuirea la domiciliu, cu scop de reclama, a unor
publicatii avand caracter pornografic, fara ca destinatarul sa fi solicitat
acest lucru;
> f) expunerea in spatii publice sau in vitrine a unor materiale cu caracter
obscen explicit;
> g) oferirea, punerea la dispozitie, vanzarea, difuzarea ori detinerea, in
vederea distribuirii de materiale cu caracter obscen, in alte spatii decat
cele amenajate;
> h) initierea, organizarea, finantarea sau desfasurarea unor materiale sau
programe ori spectacole cu caracter obscen, cu nerespectarea dispozitiilor
art. 4;
> i) nerespectarea dispozitiilor art. 5, referitoare la aplicarea unui
patrat de culoare rosie pe coperta publicatiilor destinate adultilor sau pe
paginile tipariturilor care publica ocazional materiale cu caracter obscen;
> j) nerespectarea dispozitiilor art. 7, referitoare la avertizarea
cumparatorilor asupra caracterului unor publicatii ca fiind destinate
persoanelor majore;
> k) nerespectarea dispoztiilor art. 8 alin. (1), referitoare la obligatia
de parolare a site-urilor cu caracter pornografic si de impunere a unei taxe
pentru accesul la aceste site-uri.
> Art. 15. - (1) Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii poate
primi sesizari cu privire la nerespectarea prevederilor art. 7.
> (2) In cazul primirii unei sesizari si a verificarii continutului
site-ului, Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii solicita
furnizorilor de servicii pentru Internet blocarea accesului la site-ul in
cauza.
> (3) Nerespectarea, de catre furnizorii de servicii pentru Internet, a
obligatiei de a bloca accesul la site-urile care nu respecta prevederile
art. 8, in termen de 48 de ore de la primirea solicitarii prevazute la alin.
(2) , din partea Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii,
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei
al 500.000.000 lei.
> Art. 16. -  Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor
prevazute la art. 12 si 13 se fac de catre organele de politie din cadrul
Ministerului de Interne.
> Art. 17. - Dispozitiile prezentei legi referitoare la contraventii se
completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraventiilor, astfel cum a fost aprobata prin Legea nr.
180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si art. 29.
> CAPITOLUL IV
> Dispozitii finale
> Art. 18. - Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 zile de la
publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
> Art. 19. - In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in
Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul
Educatiei si Cercetarii, Ministerul de Interne si Ministerul Comunicatiilor
si Tehnologiei Informatiei vor elabora normele de aplicare a prezentei legi,
care vor fi aprobate pirn hotarare a Guvernului, care sa detalieze procedura
de obtinere a avizelor necesare functionarii localurilor, cea a crearii unor
site-uri pe internet, precum si componentea si modul de functionare a
comisiilor prevazute in prezenta lege.
>
>
> Precizez ca textul de mai sus nu reprezinta un document oficial, dar nu
vad ce modificari ar mai putea sa apara, inainte de votul din cele doua
Camere.
>
> Virgil Stefan NITULESCU
> Consilier
> CAMERA DEPUTATILOR
> Str. Izvor nr. 2-4, Sect. 5
> 706471 Bucuresti
> tel: +40.21.4021284
> fax: +40.21.3142913