Tranzit Foundation on Fri, 5 Jul 2002 12:07:18 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Proiectie film UNIVERSITARII


Title: Untitled Document
 

Fundaţia Tranzit AlapŪtvŠny

G. Bariţiu  16

3400 KolozsvŠr/Cluj-Napoca

tel-fax: 00 40 64-194039

e-mail: tranzit@mail.dntcj.ro

http://www.dntcj.ro/NGOs/tranzit

 

 

Ce este un oraş ?

 

Sensul, istoria şi configuraţia lui sunt de fapt vieţile celor ce-l locuiesc.

 

Fundaţia Tranzit vă invită la proiecţia filmului

 

 

 

 

UNIVERSITARII    

 

 Un film realizat de ELENA RAICU

 

Ón cadrul proiectului european

Patrimoniu şi dialog Óntre culturi.

 

 

 

Proiecţie şi dezbatere

 

 

Marţi 9 iulie 2002, ora 18, Casa Tranzit

 Str. G. Bariţiu nr.16 (vechea sinagogă din curte).

 

 

 

Filmul a fost realizat Ón cadrul proiectului Patrimoniu şi dialog Óntre culturi finanţat de Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Culturii din Franţa. Instituţiile partenere Ón acest poriect au fost: Fundaţia EPACTE şi Universitatea Lyon 2 din Franţa, Universitatea Babeş-Bolyai - Facultatea de Sociologie, Institutul de Folclor al Academiei - Filiala Cluj, Centrul de Cercetare pentru Relaţii Interetnice - Cluj.