perjovschi dan on Wed, 19 Jun 2002 12:39:16 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-ro] verniaj: SIMULAREA CALITATII PROASTE


 Draga Attila, draga Protokoll, draga Csaba

felicitari pentru excelentul titlu! (Stimularea calitatii proaste)

danDo You Yahoo!?
Sign-up for Video Highlights of 2002 FIFA World Cup