irina on Thu, 1 Nov 2001 12:41:03 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] MASTER DE MANAGEMENT CULTURAL


----- Original Message -----
Sent: Thursday, November 01, 2001 1:34 PM
Subject: FW: Management cultural

Va trimit spre raspandere urmatoarea informatie
Sper sa intereseze..
Mioara
 
Cursurile vor incepe pe 12 noiembrie. Sunt cursuri de zi, dar cu program de la 16 sau 17 la 20 in fiecare seara. Finantarea este de la buget. Inscrierile la SNSPA, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, pe strada Povernei, aproape de ASE-ul vechi. Diploma este recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Sunt 5 cursuri pe semestrul I, 6 pe semestrul II. Predau profesori de la SNSPA si patru profesori invitati, din sistemul culturii.
Inscrierile se fac pana maine la ora 17:00!!! Interviu luni dimineata, examen scris marti dimineata (de la 9 la 12).
Informeaza pe cat mai multi.
Multumesc!
 
Sorin

 

 

ŞCOALA NAŢIONALĂ

DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

„DAVID OGILVY"

cu sediul în

Bucureşti, str. Povernei, nr.6-8

anunţă

ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

pentru

CURSURI DE MANAGEMENT CULTURAL (MASTERAT) – 1 AN

promoţia 2001-2002

 

I. Denumire curs

Management cultural (masterat) – 1 an, cursuri de zi.

II. Organizatori

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”, în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Cultelor.

Iii. plan de învăţământ

I. Discipline fundamentale:

  • Teoria comunicării
  • Crearea de imagine
  • Relaţii publice
  • Sociologia culturii
  • Introducere în management şi marketing

II. Discipline de specialitate

  • Strategii şi politici culturale
  • Managementul resurselor umane în instituţii culturale
  • Management financiar în cultură
  • Managementul proiectelor culturale
  • Finanţarea externă a programelor culturale
  • Legislaţie culturală

IV. Scop şi obiective strategice

Scopul studiilor de management cultural este de a asigura un cadru instituţionalizat pentru aprofundarea de către personalul cu atribuţii organizatorice din instituţiile culturale a unor metode moderne de administrare şi finanţare în domeniul culturii, artei şi patrimoniului, în vederea accentuării rolului culturii în dezvoltarea democratică, coeziunea socială şi performanţa economică a României.

Obiectivele principale ale cursurilor de management cultural sunt următoarele:

a). familiarizarea profesioniştilor din instituţiile culturale publice şi private cu cele mai bune tehnici, metode, sisteme şi proceduri care vor susţine dezvoltarea continuă a sectoarelor culturale din România, aşa cum este menţionat în strategia culturală naţională;

b). asigurarea accesului cursanţilor la tehnici moderne şi crearea unor capacităţi analitice pentru conceperea de proiecte, determinarea strategiilor şi dezvoltarea politicilor în domeniul culturii.

V. LOCURI PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE

a). Locuri finanţate de la bugetul de stat: 15;

b). Locuri cu taxă: 10.

VI. Condiţii de înscriere

Înscrierea candidaţilor la concusul de admitere se face în perioada 31 octombrie - 2 noiembrie 2001, iar probele de concurs se desfăşoară în perioada 5-6 noiembrie 2001.

Se pot înscrie la concursul de admitere candidaţii care respectă următorul profil:

   • reprezintă o instituţie culturală centrală sau locală, de stat sau particulară;
   • sunt absolvenţi de învăţământ superior (facultate acreditată);

  • au cel puţin un an vechime în instituţia culturală pe care o reprezintă (ca angajat cu carte de muncă);
  • ocupă o poziţie cu atribuţii organizatorice (director, director adjunct, şef departament/serviciu, director de proiecte etc.) în instituţia culturală pe care o reprezintă.

La cererea de înscriere se vor anexa următoarele acte:

  • diploma de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată;
  • certificat de naştere – copie legalizată;
  • buletin/carte de identitate – copie;
  • certificat de căsătorie – copie legalizată sau adeverinţă de schimbare a numelui (dacă este cazul);
  • adeverinţă medicală;
  • patru fotografii tip buletin de identitate;
  • chitanţă de plată a taxei de înscriere la admitere (echivalentul a 10 USD, la cursul de referinţă BNR în preziua începerii perioadei de înscriere la concursul de admitere), taxă care se achită la casieria şcolii;
  • curriculum vitae (format standard, nu mai mult de trei pagini);
  • recomandare de la conducerea instituţiei culturale sau de la coordonatorul departamentului/secţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea;
  • un dosar plic.

VII. CONCURSUL DE ADMITERE

a). Interviu (prezentarea momentelor principale din cariera personală şi a motivaţiei pentru studii de management cultural);

Data: 5.11.2001. Evaluare: admis/respins.

b). Probă scrisă (elaborarea unui proiect cultural cu relevanţă pentru instituţia de apartenenţă).

Data: 6.11.2001. Evaluare: prin notă.

Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia de admitere, se afişează, precizându-se din timp data şi ora afişării.

Eventualele contestaţii se depun în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor. Soluţiile adoptate după reevaluare se comunică în două zile.

Actele candidaţilor respinşi se restituie la cerere.

 

Pentru mai multe detalii, sunaţi la telefon 212.51.23, persoană de contact Liliana Stancu, sau accesaţi pagina de Internet http://www.comunicare.snspa.ro sau http//www.comunicare.ro.

 

 

Decan,

Prof.univ.dr. Paul DOBRESCU