Desk on Mon, 23 Apr 2001 14:20:24 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Gulliver's Connnect 2001-2002Anunta 	
Programul Gulliver's Connect 2001/2002	
Lansarea noului Program Gulliver's Connect 2001/2002 de catre Fundatia Felix
Meritis din Amsterdam, Arts and Culture Network Program al Open Society
Institute - Budapesta si KulturKontakt din Austria.  Scopul programului
este încurajarea colaborarilor între artisti din tarile din Europa Centrala
si de Est, fosta Uniune Sovietica si Mongolia, în vederea sustinerii
procesului de "învatare prin practica". Programul Gulliver's Connect este
deschis NUMAI artistilor profesionisti (vizitatori) si organizatiilor
artistice /culturale (gazde) din tarile mentionate mai sus. Obiectivul
este ca atât "vizitatorul international", cât si "gazda", sa învete din
acest schimb de experienta, sa cunoasca identitatea culturala si nationala a
celuilalt, sa stabileasca noi legaturi culturale si/sau sa le consolideze pe
cele existente. În cadrul acestui program, artistul (vizitator) devine
membru temporar al unei echipe de lucru a organizatiei gazda, având un rol
specific sau lucrând pentru un proiect anume.  Conditii: Artistii aplicanti
trebuie sa aiba o experienta de 1-3 ani în activitati de organizare,
management sau coordonare de proiecte culturale. Acestia trebuie sa
demonstreze ca rezultatul activitatii lor va contribui la schimbarea, în mod
sistematic, a mediului cultural local de care apartin. Organizatiile gazda
trebuie sa fie organizatii neguvernamentale, artistice si culturale, care au
demonstrat adaptarea la noile situatii si noul climat din tarile din care
provin.	
Aplicatiile se depun la sediul Fundatiei Felix Meritis din Amsterdam, pâna
la data limita de 28 mai 2001.	
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Fundatiei CONCEPT din:

Bucuresti: Strada Pictor Constantin Stahi, Nr.14, Cod 70764, Sector 1,
Tel: + 40-1-313 78 72 / 40-1-311 12 52, Fax: 40-1-311 12 53, E-mail:
info@concept.osf.ro, luni-joi: 13.00-17.00		


 
Fundatia CONCEPT este organizatie membra a    	       SOROS
OPEN NETWORK România_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://extra.waag.org/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://extra.waag.org/pipermail/nettime-ro