Marja Oosterman on Fri, 19 Feb 1999 13:56:42 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: modereren van nettime-nl?


M.i. gaat het modereren van nettime-nl goed zoals het nu gaat.
Een heel goede selectie wordt al bereikt doordat zodra je repliet dat doet
aan de afzender, i.p.v. aan de lijst..
Je moet dan toch het email-adres van de lijst in je adresbook hebben staan
of al uit je hoofd kennen (wat lastig is met koppeltekentjes enzo ;-))
waardoor je toch naar de signature van de mail moet waar duidelijk staat
waar de lijst voor bedoeld is..

Wie toch gaat spammen wordt allicht gecorrigeerd door een van de deelnemers.
Loopt het desondanks uit de hand, dan moet je misschien niet te voorzichtig
zijn in mensen van de lijst afhalen.

De rigoreusheid daarvan stuit menigeen tegen de borst.. maar lijsten die
moderarors hebben die constant melden dat je off topic bent e.d. gaan vroeg
of laat altijd ten onder aan alle spam die dat soort discussie oplevert ;-))

Tot vanavond,

Marja

NoPapers, digitale uitgevers... virtualiter
Postbus 85333, 3508 AH  Utrecht
Email: info@nopapers.nl
Fax:    030-2543424
Tel.:    030-2544519 (ma t/m vrij 10-16.00 uur)

<http://www.dan.nl/>De Agenda van Nederland
kopij per Email:  redactie@dan.nl
   
<http://nopapers.nl/nfl/>NoPapers Finance Liga  
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.