Diana Ozon (by way of Josephine Bosma) on Tue, 16 Feb 1999 09:48:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Bedreiging met Machines (Ruigoord)   Beste redactie,
   Onderstaand bericht is mij verzocht aan jullie door te zenden.
   Met vriendelijke groet,
   Diana Ozon

Date: Mon, 15 Feb 1999 13:50:30
From: Sasquat <sasquat@dds.nl>
To: ozon@desk.nl
Subject: Bedreiging met machines

Werklieden slaan op hol!

Vanmorgen, maandag 15 februari tussen 11:00 en 12:00, ontstonden tijdens
de uitvoering van werkzaamheden in opdracht van het Gemeentelijk
Havenbedrijf Amsterdam rond Ruigoord, levens-gevaarlijke situaties.
Enkele activisten waren in bomen geklommen, om te voorkomen dat deze
werden gekapt.
Enkele dolgedraaide werklieden echter gingen onverminderd voort met het
kappen van de bomen, waarbij ze zelfs de bomen die bezet waren niet
ontzagen, evenals de omstanders en passanten aan de openbare weg waar
gekapte bomen op terecht kwamen.
Ook een kraanmachinist bleef roekeloos tekeer gaan terwijl er zich
personen binnen de draaicirkel van zijn machine bevonden die hij
overduidelijk heeft kunnen zien.
De tijdens deze voorvallen aanwezige projectleider T.Winkel Buiter had
de werknemers klaarblijkelijk niet meer onder controle.

van Groenoord; Joey
email: sasquat@dds.nl

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.