Geert Lovink on Mon, 15 Feb 1999 12:24:26 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: herinnering: eerste nettime-nl bijeenkomst a.s. vrijdag 20.30/Waag


=======================================================================
nettime-nl bijeenkomst, de waag, tweede verdieping, theatrum anatonicum
nieuwmarkt 4, amsterdam, vrijdag 19 februari 1999, aanvang 20.30
=======================================================================

Beste nettime-nl,

ik wilde jullie er nog aan herinneren dat we a.s. vrijdag om 20.30
in De Waag (de maatschappij voor oude en nieuwe media) een eerste,
informele bijeenkomst hebben gepland van onze mailinglijst.
moet het een thema hebben? ik vind het daarvoor een beetje te vroeg.
wel zou ik een aantal van jullie willen vragen om iets te zeggen (of voor
te lezen) aangaande de "netkritiek in nederland". zonder nu te willen gaan
klagen denk ik dat we het er over eens zijn dat het algemene niveau van
het schrijven en denken over Internet in Nederland op een laag niveau zit,
zeker als je het afmeet aan het intense, sterk groeiende gebruik van dit
medium. 
Wat zijn de thema's nu, en waar zou het eigenlijk over moeten gaan?
Hoe kunnen we er voor zorgen dat het kritische, intellectuele peil, vooral
onder journalisten en computerspecialisten gaat stijgen? Enkele
onderwerpen: (iedereen kan wel zo'n lijstje verzinnen)
- Hoe zit het nu met het 'xs4all' debat? moet dat nog beginnen? is het al
weer afgelopen?
- De Digitale Stad bestond vijf jaar. Vinden we daar nog iets van? Wat is
de toekomst van public access en freenets? En dds zelf?
- Hacktivism in Nederland. Het net.activisme zal een belangrijke discussie
zijn op de komende next five minutes conferentie (12-14 maart). Gebeurt er
hier ook nog wat? hippiesfromhell? klaphek? contrast? de bvd? infowar in
de polder?
- Hoe staat het met de fusies in Nederland? Wie krijgt het hier te zeggen
over het Net? 

etc. etc. etc.

En dan is er nog de lijst zelf. de announcements. de korte meningen. spam.
Moet de lijst binnenkort dicht? Wat gebeurt er als de 500 overschrijden
(nog voor de zomer)? En kan iemand dan binnenkort de moderatie van
nettime-nl van mij overnemen?

ciao, geert

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.