Eric Kluitenberg on Thu, 4 Feb 1999 17:55:51 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Cryptografie debat @ De Balie - Wonderland #2.2


A A N K O N D I G I N G


Wonderland # 2.2

Cryptografie, privacy en het 'Wassenaar Arrangement'

Woensdag 10 februari 1999
De Balie - grote zaal, 20.30 uur


Er heerst grote onrust onder cryptografiedeskundigen. De internationale
verspreiding van cryptografie, het versleutelen van elektronische
informatie en berichten zoals e-mail, is door het "Wassenaar Arrangement",
aan banden gelegd. Dit internationale verdrag beperkt de export van
allerlei wapentechnologie en onkraakbare cryptografie is hier recent in
opgenomen. Het Nederlandse parlement moet dit verdrag nog bekrachtigen

De beschikbaarheid van betrouwbare diensten en software producten, die de
privacy van de individuele burger in het digitale domein moeten beschermen,
is met deze maatregelen in het geding. Ook ondernemers uiten forse kritiek
op de maatregelen. Zij zouden een grote belemmering vormen voor de verdere
ontwikkeling van e-commerce in Nederland.

De overheid is vooral bezorgd over de kwetsbaarheid en oncontroleerbaarheid
van diverse informatiesystemen. Er bestaan echter grote twijfels of de
voorgestelde maatregelen wel zijn te handhaven. In de praktijk zullen deze
maatregelen vooral de individuele burger en ondernemer treffen en geen
effectieve blokkade kunnen opwerpen tegen de verspreiding van
cryptografietechnieken naar bijvoorbeeld de georganiseerde misdaad of
autoritaire regimes.

Aan het debat nemen deel: Paul de Graaf (VNO/NCW), Jan Prins (ISOC.NL),
C.H.J. Merx (Openbaar Ministerie - o.v.), Rop Gonggrijp (ITXS), Felipe de
Rodriquez. Discussieleider is Steven Lenos (IPP).

Dit debat wordt georganiseerd in samenwerking met ISOC.NL

Informatie over de Crypto campagne kunt u vinden op de web site van
ISOC.NL:  http://www.isoc.nl/crypto/

Het debat is live te volgen via internet: http://www.balie.nl/live

Deze live uitzending vindt plaats in samenwerking met de Digitale Stad
Amsterdam (DDS).

Meer informatie over dit programma :
Eric Kluitenberg (Balie) - epk@xs4all.nl
of Guikje Roethof (ISOC.NL) - groet@xs4all.nl


De serie Wonderland onderzoekt gedurende het jaar 1999 steeds weer andere
aspecten van de zich ontwikkelende informatiesamenleving. Culturele,
maatschappelijke en politieke discussies, scenario's, vraagstukken, mythen
en verwachtingen ontmoeten elkaar in telkens nieuwe ensceneringen.


-----------------------------------------
KAARTVERKOOP EN TELEFONISCH RESERVEREN
-----------------------------------------

Vanaf een maand van tevoren. Reserveren: 020 - 5535100. Ma t/m do van 14.00
- 20.00 uur, vr van 14.00 - 22.30 uur en za van 17.00 - 22.30 uur.
Openingstijden kassa: ma t/m do van 17.00 - 20.30 uur, vr en za van 17.00 -
23.00 uur. Bij aanvangstijden  die hier buiten vallen vanaf anderhalf uur
voor aanvang. Reserveringen vervallen een half uur voor aanvang.
Toegangsprijs:  12,50 (10,00 CJP/PAS65/Stadspas/Collegekaart).

De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam.--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.