Geert Lovink on Wed, 3 Feb 1999 21:49:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: idealisme sample show, 13 februari, de balie


----- Forwarded message from Matja Kerbosch -----

>From matja@sandberg.nl Thu Jan 21 17:16:08 1999 

Intro

De ‘Idealisme Sample Show' is een aaneenschakeling van korte, krachtige
statements van mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij de
hedendaagse ontwerpcultuur in Nederland. Deze 30 mensen hebben vijf
minuten om een persoonlijk standpunt te presenteren, in wat voor vorm dan
ook. Daarnaast geven 4 mensen hun visie op het onderwerp in een
persoonlijk betoog van 20 minuten. Het onderwerp is: idealisme: wat
betekent het in de praktijk op dit moment voor jou? 

De aanleiding voor deze dag is de verschijning van het boek ‘De wereld
moe(s)t anders; over grafisch ontwerpen en idealisme/ The World Must
Change; Graphic Design and Idealism’, geschreven door Leonie ten Duis en
Annelies Haase, met bijdragen van Max Bruinsma en Henk Oosterling. In
dit boek wordt een overzicht gegeven van Nederlandse ontwerpers vanaf
1920 en de wijze waarop idealisme een rol heeft gespeeld in hun werk.

In het boek wordt duidelijk dat politieke stellingname in het verleden
vaak een uitgangspunt was voor esthetiek. Dit politiek bewustzijn bestaat
nog steeds, maar ideologieën hebben hun beste tijd gehad. We zien ons
geconfronteerd met een superglobale, superlocale informatiemaatschappij,
waarin media en informatietechnologie het podium vormen voor letterlijk
van alles en nog wat. Er is meer informatie dan ooit, maar hoe zit het met
betekenis? En wat betekent dat voor het ontwerpen? 

Deze vragen vormen de achtergrond van het symposium. Er staat je een
podium, video/data/diaprojectie en een geluidsinstallatie ter
beschikking om een persoonlijke antwoord op deze vragen te geven. De
concrete gegevens omtrent de apparatuur vind je verderop in deze brief.
Binnenkort zal contact met je worden opgenomen of je gebruik wilt maken
van deze apparatuur en wat je plannen zijn voor je betoog.

De ‘Idealisme Sample Show’ vindt plaats in:

De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10 Amsterdam. Zaterdag 13 februari
11.00-18.30 uur.

**************************************************

De ‘Idealisme Sample Show’ is een van de activiteiten die de
ontwerpafdeling van het Sandberg Instituut organiseert rondom het thema
‘Idealisme in het grafisch ontwerpen’.

I.DEAL

Opening van de tentoonstelling van de ontwerpafdeling, met werk van
eindexamenstudenten, 2e en 1e jaars. Voormalig AVRO-gebouw, Keizersgracht
107 Amsterdam. Zaterdag 13 februari 21.00 uur De tentoonstelling is verder
te bezoeken t/m zondag 21 februari, dagelijks van 16.00-23.00 uur

Copyshop

Een tv-programma over morele kwesties rondom het kopiëren en het gebruik
van ideeën, in het kader van Sandberg5 op de Amsterdamse kabel.
SALTO/A1, vrijdag 5 februari met een herhaling op 19 februari.
24.00-01.00 uur

***************************************************

DEELNEMERS 'IDEALISME SAMPLE SHOW'


  30 SAMPLES:
  Max Bruinsma  eye magazine
  Janine Huizenga  ontwerper, MONM
  Marjolijn Ruyg  ontwerper
  Jan van Toorn  ontwerper
  Yariv Alterfin  kunstenaar/ontwerper
  Bruno Felix  VPRO-digitaal
  Rogério Lira  ontwerper
  Aaf van Essen  Gerrit Rietveld Academie
  Ineke Schwartz  ontwerpcriticus
  Annelys de Vet  ontwerper
  Bart Lootsma  architect/criticus
  Mevis & Van Deursen  ontwerpers
  Marleen Stikker  MONM
  Lies Ros  ontwerper
  Barbara Visser  kunstenaar
  Experimental Jetset  ontwerpers
  Mechtild Prins  regisseur
  Jan Konings  ontwerper
  Felix Janssens  ontwerper
  Simon den Hartog  Gerrit Rietveld Academie
  Caulfield & Tensing  ontwerpers
  Liesbeth Kolthof  regisseur
  Gerard Unger  ontwerper
  Anneke Saveur  ontwerper
  Klaar van der Lippe  kunstenaar
  Roemer van Toorn  architectuurcriticus
  Dept  ontwerpers

  BETOOG 20 MINUTEN
  Henk Oosterling  filosoof
  Geert Lovink  publicist
  Lucas Verweij  industrieel ontwerper/Schie 2.0
  Andreé van Es  De Balie


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.