Sjoera Nas on Mon, 1 Feb 1999 20:50:48 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: steun initiatief Boeddhistische Omroep Stichting


De Boeddhistische Omroep Stichting (BOS) staat op 5 februari voor de 
rechtbank, in hoger beroep tegen het Commissariaat voor de Media. Het 
Commissariaat heeft de aanvraag om zendtijd op radio en tv afgewezen 
omdat het boeddhisme niet voldoende geworteld zou zijn in de 
Nederlandse samenleving. 

Op http://www.xs4all.nl/~sjoera/bos/ staat het beleidsplan van deze 
nieuwe omroep en een digitale petitie. 

Voor meer informatie: e-mail naar Babeth, filmart@xs4all.nl
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.