smallaxe on Wed, 23 Dec 1998 08:42:44 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: You May Find a Bed


Hoi Marja, fijn te weten dat er nog meer slapelozen zijn in dit
kikkerlandje... Insomniacs of the world, unite & knit yourselves pillows!

In '89 viel de Muur, zodoende. Voor alle duidelijkheid: ik ben techneut,
hacker, socialist, oude hippie, huisvader (of vader for that matter) noch
ideoloog, maar dat doet er ook weinig toe.

Jezus het wordt laat maar nog even kort:
Het probleem groei/sell-out vs. klein & ineffectief blijven is geloof ik ook
zo oud als Methusalem; in de politiek zeker niet onbekend. Nogmaals, ik ben
geen techneut; ik moet evenwel (bij je vraag of een club als xs4all zich dit
niet in een vroeger stadium had kunnen bedenken) denken aan de manier waarop
de kraakbeweging & meer in het algemeen een legertje bewust baanlozen oid in
de tijd van haar teloorgang omging met de noodzaak de kost te verdienen,
iets wat nog steeds speelt. Zeker nu de overheid door het terugdringen van
de in het leven geroepen `simulatoire arbeidsplaatsen' (om Bilwet te
parafraseren) & het verhogen van inleenvergoedingen duidelijk te kennen
geeft waar het om te doen was, namelijk het drukken van
werkloosheidsstatistieken.

Voorts ben ik, daar ik geen socialist ben, allerminst voorstander van
staatssubsidies (de kolchoze xs4all? ;) ) vs bedrijfssponsoring, maar een
eerste taak van eenieder die zich als alternatief of countercultural of
whatever beschouwt lijkt me toch hier de bekende 3de weg te zoeken. (Joods
gezegde: waar er maar twee wegen zijn, moet je de 3de zoeken). Het is jammer
dat met de vreugde over de verdwijning van het socialisme men ook alle daar
gedane voorstellen in die richting uit het raam heeft gegooid. Over het
anarchisme wordt uiteraard al sinds een eeuwigheid niet gerept, tenzij als
synoniem met zich wederzijds uitmoordende bevolkingsgroepen. Dat zou
Kropotkin beslist hebben verbaasd.

Ik ben het verder met je eens dat dit gesprek te laat komt, het contract met
KPN is uiteraard al lang gesloten, maar je bedoelde het uiteraard ook in
bredere zin... tja. Je gedachten over content gaan verder dan mijn kennis op
dit moment (zowel qua tijdstip als ervaring :) ), maar het lijkt me
alleszins de moeite in die richting verder te knokken.

Wat betreft het doorzien van propagandamolens, daar ergerde ik me nu juist
aan bij de berichten van xs4all (over de fusie); we zijn toch geen kleine
kinderen gvd.

Ten slotte moest ik lachen omdat het sinds '89 zo vermaledijde woord
`grootkapitaal' ook bij jou na 3x gebruik de lading al weer goed weet te
dekken... A propos wat bedoelde je met 

>Hebben we 'straks' een underground zoals je die in allerlei zwartgallige
>SF-films al kunt waarnemen? 
>Een underground die vooral bezig moet zijn mensen duidelijk te maken wat ze
>niet weten om uberhaupt enige kracht te kunnen ontwikkelen?

?

Ik weet niet of je dit bedoelt, maar heb me inderdaad altijd geergerd aan
anvant-gardes die de massa's naar het licht menen te moeten voeren. Het
licht echter te laten doven door Philips en Shell cs. lijkt me ook weer niet
de bedoeling.
Ik ga wel uit van mondige/geinformeerde mensen; Het net *zou* hier een
bijdrage aan kunnen leveren, lijkt me, echter niet als het aan KPN ligt, om
even terug te komen op de aanleiding van deze conversatie.

& Toen ging ik slapen, wellicht kom ik hier nog in wakkerder staat op terug,
truste,
S -l'A

A propos de abusievelijk gehandhaafde afkorting `HB' in mijn conversatie met
Geert sloeg op Hakim Bey, die zich nog wel heeft uitgelaten over het door
jou genoemde dilemma van het verkopen van de kunstenaar van zijn of haar
werk en/of creativiteit (in zijn *Radio Sermonettes*, hier ten lande
verschenen als *TAZ, de Tijdelijke Autonome Zone en Immediatistische
Essays*, vertaling, het moet gezegd, van mijn hand). 

*In girum imus nocte et consumimur igni*


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.