Marja Oosterman on Wed, 23 Dec 1998 00:24:32 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Grootkapitaal en underground?


Groot-kapitaal en underground
-----------------------------

Bij de overname van Xs4all
--------------------------
Bij de overname door KPN is drie jaar bedongen voor (min of meer?)
zelfstandige bedrijfsvoering, in ieder geval in ideologische zin.
Langer is hoogst waarschijnlijk niet mogelijk. Tegen die tijd is er
waarschijnlijk ook niemand meer bij Xs4all die dat nog zou willen ;-))

Betekent dat dat we allemaal nog maximaal 3 jaar hebben om om te zien naar
een andere provider?
Of betekent dat iets anders?
Bijvoorbeeld dat we misschien toe zijn aan andere termen dan die 
Sakhra -l'Assal
hier bezigde, zoals:

>>Het verbaast me alleen een beetje plotsklaps in jubelende termen te horen
>spreken over de vele mogelijkheden die een fusie tussen 's lands grootste
>onafhankelijke provider & een van 's landsch grootste kapitalistische
>ondernemingen zou bieden. Sinds wanneer verwacht de undergroundgemeenschap
>(net-based of anderszins) gered te worden door het grootkapitaal? 

Met de val van de Berlijnse muur en het daaraan gekoppelde
(veronderstelde?) failliet van het communisme, was de term grootkapitaal al
in onbruik aan het raken. Links en rechts in de politiek zijn al jaren niet
meer echt geldige definities.

Het korte leven van undergroundgemeenschappen
---------------------------------------------
En underground?
Is er op het net eigenlijk wel ooit sprake geweest van een
undergroundgemeenschap?
Is er in Nederland sedert de 2e wereldoorlog eigenlijk ooit wel sprake
geweest van een undergroundgemeenschap?

Alle zo aangeduide gemeenschappen, de vele hippiecommunes in zestiger en
zeventiger jaren gestart, incluis, zijn vroeg of laat aan uiteenvallen
onderhavig. De meest verstokte hippies kwamen zoals dat toen al grof werd
aangeduid, vroeg of laat achter de kinderwagen te lopen. De meest verstokte
mannelijke hippies van toen hebben nog steeds (of soms opnieuw) lange haren
en zijn dan niet zelden huisman en hebben een partner die een flink inkomen
verdient, lang niet eens altijd in de zorg- of cultuursector. Want er moet
brood op de plank, ook voor die kinderen die allang uit de kinderwagen
gegroeid zijn.

de virtuele underground
-----------------------
De meeste techneuten van de eerste uren van Internet die verondersteld
worden/werden bij de virtuele underground te horen, hebben inmiddels dik
betaalde banen bij doorgaans datzelfde grootkapitaal.

De meest verstokte Internet-ideologen van het eerste uur riepen toen al dat
je niet te beroerd moest zijn om de grote bedrijven te laten dokken voor je
idealen en ze advertentieruimte en andere sponsoringen moest zien te
'verkopen'. O.a. Felipe Rodriques heeft zich daar altijd een voorstander
van betoond. Dus in die zin ook niets nieuws onder de zon bij Xs4all en
dankzij voortreffelijke zakeninstinct enz. zal Felipe zelf inmiddels nu ook
wel bij het 'grootkapitaal' behoren.
Is hij daardoor van z'n idealen, die waarmee hij gemotiveerd werd tot
investeren enz. in Xs4all, vervreemd geraakt? 
Dat kan hij natuurlijk alleen zelf vertellen. Maar hoogst waarschijnlijk
vertelt hij dan iets heel aannemelijks over de voordelen van geld hebben.
Een betere vraag aan Felipe zou zijn wat hij met het geld dat hij aan het
verkopen van zijn aandelen overhoudt, gaat doen.

Investeren in onafhankelijke content misschien?

En als hij dat niet doet, noch iets anders ideologisch bij de underground
horend o.i.d., maar simpelweg gebruikt voor een leuk leven van hemzelf en
zijn naasten in Australie?
Is ie dan ineens een slechter mens?
Maar dat is de vraag niet hier natuurlijk.
De vraag moet zijn: Hoort ie dan nog bij de underground?

Wie hoort er eigenlijk bij de underground?

Misschien valt dat wel net zo moeilijk te signaleren als wie er eigenlijk
bij de mafia hoort...

Bestaat die eigenlijk nog wel?

Of hebben de undergroundtechneuten inmiddels alle goede ideeen al voor goed
geld verkocht aan veiligheidsdiensten zodat bij de mafia horen niet meer
lang onopgemerkt kan blijven?
Net als bij de underground horen...

Misschien wordt het leven wel grijzer dankzij al die computertechnologie...
Of toch: vrijer?
Omdat het steeds moeilijker wordt nog iets onopgemerkt te doen.. Het steeds
korter duurt voor wantoestanden aan het licht komen.

Wat dat betreft:
wie weet wat KPN nog leert van Xs4all.

einde smiley's
--------------
In de tekst hierboven had ik het kunnen laten wemelen van de smiley's. Door
dat niet te doen kan de niet-oplettende lezer me nu ongetwijfeld van
opportunisme proberen te beschuldigen.

Maar dan was ik ook al een opportunist in 1988, toen ik voorzichtig begon
met de eerste NoPapers.
En was ik ook een opportunist toen de VPRO net online ging en er ter
gelegenheid daarvan een symposium plaatsvond in het Utrechtse
Academiegebouw. In de discussies daar over monopolies e.d. heb ik twee
opmerkingen gemaakt, 1 werd gebruikt als sluiter voor de pauze, de ander
als bijna sluiter van de avond.
'Dat monopolie dat u zegt te willen voorkomen is er allang' zei ik toen.
'In de vorm van de bedrijven die de kabels, de telefoontechniek in handen
hebben'.

Dus in Nederland KPN. En sinds het openbreken van dat monopolie de andere
marktpartijen.
En iedereen die dat besef had, wist ook 4 jaar geleden al dat
accessproviders maar 1 natuurlijke (overname)partner zouden krijgen: de
telecombedrijven.
Zo bezien is het zo slecht nog niet dat Xs4all tenminste nog een Nederlands
bedrijf blijft.
Ik lig daar dus niet wakker van.

content-monopolies
------------------
Ernstiger vind ik nog steeds de consequenties van 'het groot-kapitaal' voor
content.
Zowel gezien van uit de technische hoek, als vanuit de uitgevershoek.
Over de consequenties voor vrije content door de steeds grotere
monopolisaties van de access en de kosten van up- en downstream traffic heb
ik het hier al eerder gehad.

Over de consequenties van de 'vrije marktwerking' m.b.t. uitgevers wordt
m.i. nog helemaal te weinig nagedacht.
Maar zoals in de Senaatszaal van het Academiegebouw al de kaarten geschud
bleken, zijn we nog maar een haarbreed verwijderd van vergelijkbare
uitspraken over wie straks de eigenaren van content zijn.
In Nederland zijn de kaarten al bijna geschud.
En gaat het straks (?) vooral om PCM, Weekbladpers en VNU. 
Om het over de andere parttijen die al in handen zijn van internationale
ondernemingen nog maar niet te hebben.
Over radio en tv zeg ik al helemaal niks meer.

Wellicht is er nog 1 lichtpuntje:
De huidige Europese neo-socialistische politieke machtsstroom.
Maar tot nu toe zijn die nog steeds bezig met de laatste uitverkopen van
nutsbedrijven...

Maar als dat niet zo zou zijn, is weer pleiten voor staatssubsidies i.p.v.
bedrijvensponsoring van cultuur niet ook een vorm van opportunisme?


Marja Oosterman


* *                   *
 *  We wensen u prettige feestdagen! * *

De Agenda van Nederland
!!!!Sinds 1/12/1998: http://www.dan.nl
kopij per email: redactie@dan.nl
     post: D.A.N., Postbus 85333, 3508 AH Utrecht, Holland
     fax:  030-2543424

Inl. per telefoon (ma t/m vrij 11-16.00 uur): 030-2544519

NoPapers Finance Liga voor investeringegelden onafhankelijke content:
http://www.nopapers.nl/nfl

NoPapers, digitale uitgeverS..... virtualiter
info@nopapers.nl
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.