amnesty on Fri, 11 Dec 1998 18:53:11 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: speciale website Amnesty---------------------- Forwarded by Amnesty/NL/Amnesty International on
11-12-98 16:10 ---------------------------


aan: Buro Jansen en Jansen

Geachte mevrouw, mijnheer,

Graag vragen wij uw aandacht voor een speciale site van Amnesty
International. De website biedt, naast informatie over hun werk, de
mogelijkheid met tien mensenrechtenactivisten van verschillende continenten
te e-mailen. Ook worden chatsessies georganiseerd.
De actie wordt gevoerd onder het motto "10.000 (inter)actieve leden in een
machtige beweging".

Wilt u deze bijzondere bekijken? Het adres is: http://www.amnesty.nl/10000


Vanzelfsprekend streven wij naar zoveel mogelijk bezoekers van de website.
Zou u dit willen ondersteunen, bijvoorbeeld door een hyperlink te maken
naar onze site? U kunt daarbij een van bijgaande banners gebruiken (zie
attached bestand).

(See attached file: 10000.zip)

Ook kunnen wij u affiches van de actie toezenden. Stuurt u in dat geval svp
een e-mail met uw naam en adres en het aantal affiches dat u wenst te
ontvangen.

Internet is een belangrijk communicatiemiddel, dat ook Amnesty nieuwe
mogelijkheden biedt. Wij beschouwen deze actie dan ook als een belangrijke
stap in verdere integratie van Internet in ons werk.
Amnesty wil met deze actie aandacht vestigen op het belangrijke, vreedzame
werk dat mensenrechtenactivisten in vele landen van de wereld doen, vaak
met groot persoonlijk risico.
Daarnaast hoopt Amnesty dat veel bezoekers van de site besluiten
(inter)actief lid te worden. (Inter)actieve leden kunnen een nieuwsbrief
via e-mail ontvangen.Met vriendelijke groet,
Berrie Jurg
co-ordinator Internetactie
Amnesty International, afdeling Nederland
telefoon: 020 6264436
www.amnesty.nl/10000
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.