Marja Oosterman on Thu, 3 Dec 1998 21:30:55 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: NoPapers Finance Liga


NoPapers Finance Liga
-------------------------------
 
Content providing en financing
 
 
 
I. Wat is NFl:
 
NoPapers Finance Liga is een financieringsfonds onder beheer van de
Stichting NoPapers.
Het fonds is primair bedoeld voor financiering van projecten die Stichting
NoPapers coŲrdineert c.q. ondersteunt, maar waarvan geen andere
financiering mogelijk is gebleken, secundair van projecten van
contentproviders die voldoen aan de doelstellingen van St. NoPapers.
Het fonds staat open voor:
-donaties
-subsidies
-legaten
en ander giften.
Bovendien
verstrekt Nfl LEENCERTIFICATEN van f100,-, f 500,- , f 1000,-
NFl. is opgericht t.g.v. het 10-jarig jubileum van NoPapers en gestart op 1
december 1998.
 
II. Waarom Nfl
 
'Risicodragend kapitaal'
Deze term valt telkens opnieuw wanneer we op zoek gaan naar financiering
van onze projecten. 
In de 10 jaar dat NoPapers bestaat is het nog nooit gelukt om welk project
dan ook gefinancierd te krijgen, anders dan via bijdragen van particulieren.
Desondanks is menig project van de grond getild waarvan De Agenda van
Nederland een goed voorbeeld is. Projecten die draaien volgens een gezond
ondernemers principe: er wordt alleen geld uitgegeven dat eerst zelf is
verdiend.
Dat kon en kan dankzij twee andere uitgangspunten van NoPapers: iedereen
die werkt met NoPapers, is zijn/haar eigen onderneming binnen de
onderneming en met elkaar wordt gewerkt aan de opbouw van ieders
'wensbaan'. Inmiddels hebben zo'n 240 mensen via NoPapers een -doorgaans
goed betaalde- baan opgebouwd.
Maar natuurlijk zijn er grenzen aan deze weg, waarbij het enige kapitaal
gevormd wordt door de mensen die aan een project deelnemen. Vandaar telkens
nieuwe pogingen tot het verkrijgen van investeringskapitaal. Het aantal
ondernemingsplannen dat is voorgelegd aan banken en (semi-) overheden zou
inmiddels een torenhoge stapel vormen, ware het niet dat NoPapers papieren
versies daarvan alleen maakt t.b.v. van potentiŽle investeerders ;-)
Al deze fraaie en goed doordachte plannen worden niet gehonoreerd door
investeerders. Waarom niet?
Simpel: omdat de innovatieve ideeŽn van NoPapers niet sporen met de kennis
van financiŽle ICT-adviseurs. Als wij een plan indienen met een
investeringsbehoefte van om het even welk bedrag, strookt dat niet met de
'visies' van de ICT-adviseurs van banken e.d.
 Bijv.: we hebben een prachtig plan voor een heel ander soort
search-engine. Eentje waar je volledig muisgestuurd binnen 3 stappen
gevonden hebt wat je zoekt. Investeringslast voor de software-ontwikkeling:
ca. f 150.000,-. "Daar kunnen jullie het nooit voor maken", vinden diverse
ICT-adviseurs. "Zoiets moet minstens 2-3 miljoen gaan kosten".
 Ja, dat zou kunnen, als je rekent volgens de modellen van established en
grote bedrijven, de enige die in de Nederlandse Internet-markt ook kunnen
optreden als content-provider. Omdat zij zich kunnen permitteren om
vooralsnog jaarlijks grote verliezen te lijden op Internet-uitgaven.
Maar verlies lijden is helemaal niet nodig!
 Mits je inventief investeert en digi-uitgaven creŽert die speciaal voor
dit medium ontwikkeld zijn, i.p.v. ideeŽn van de 'oude' media probeert te
transformeren naar het Internet.
NoPapers houdt halsstarrig vast aan 'lage bedragen'. Natuurlijk zouden we
er ook voor kunnen kiezen de plannen zo op te stellen dat de financiŽle
wereld wel vertrouwen heeft in de geproduceerde cijfers. Maar dan zou je
ook de exploitatie moeten conformeren aan de aanpak van de established
publishers. En dat is nu juist wat NoPapers, de stichting die zich bezig
houdt met het bevorderen van datacommunicatie middels digitaal uitgeven,
niet wil. Omdat het consequenties zou krijgen voor de toegankelijkheid van
menig type content, zoals toegangsprijzen of andere toegang beperkende
maatregelen. Dit soort consequenties passen niet bij onze visies op de
nieuwe media.
 Een visie die voorziet in een andere manier van omgaan met informatie en
communicatie; in het medium zelf zowel als in de omgang van mensen met
elkaar, de sociale verhoudingen in onze samenleving.
 
III. Waar gaat het geld heen
Primair naar projecten die St. NoPapers coŲrdineert of daadwerkelijk steunt. 
Als eerste projecten komen in aanmerking:
-De Agenda van Nederland: deze behoeft expansie t.b.v. grotere compleetheid.
-De ontwikkeling van een compleet nieuwe 'search-engine', door NoPapers
genoemd: 'zoekassensysteem'. Opvallend kenmerk van dit systeem is dat het
kan werken met een volledig muisgestuurde interface naast de reeds bekende
methodes van ingeven van 'queries' (zoekopdrachten) in een
database-structuur. Ander opvallend kenmerk: een goede combinatie van
modernste techniek en menselijke inbreng.
Beide projecten vallen onder de doelstelling van de Stichting NoPapers:
-Het bevorderen van data-communicatie middels digitaal uitgeven,
-zodanig dat voorbeeldprojecten ontstaan die ten goede komen aan de
virtuele gemeenschap.
 Bij voldoende financiŽn zal Nfl ook gelden beschikbaar stellen voor
projecten van derden die getoetst worden aan de doelstellingen van NoPapers
en die ondanks een goed ondernemingsplan geen andere financiering vinden.
Dit laatste is een kenmerkend probleem voor (startende) content providers
in Nederland, juist voor hen die echt innovatief en nieuwe-media
georiŽnteerde content willen ontwikkelen
 
IV. Hoe kun je mee doen?
Heel simpel.
1. Door te doneren: giro 676212 t.n.v. St. NoPapers, o.v.v. Nfl
 
2. Door leningen te verstrekken.
In porties van f100,- f500,- of f1000,- of een veelvoud daarvan.
 
Voor de leningen worden genummerde leencertificaten uitgegeven.
Binnen 3 weken na ontvangst van uw lening krijgt u uw certificaat
(certificaten) toegestuurd. 
3 jaar na de start van Nfl, op 1 december 1998, worden jaarlijks nummers
uitgeloot en de betreffende leningen afgelost.
De nummers worden jaarlijks in december bekend gemaakt.
De leningen zijn achtergesteld en ontvangen jaarlijks rente.
De rente wordt jaarlijks bepaald in de maand december, voorafgaande aan het
jaar (of deel daarvan) waarover de rente zal worden uitgekeerd. De rente
zal altijd minimaal gelijk zijn aan de wettelijke rente.
Voor 1999 is de rente bepaald op 6.25 %
De leencertificaten zijn op naam gesteld. D.m.v. een endossement kunt u de
certificaten overdragen aan iemand anders. Bij overdracht is het verplicht
de nieuwe houder bekend te maken aan NoPapers Finance Liga, ten bate van de
registratie van de certificaten die nodig is voor de jaarlijkse uitloting.
Het bestellen van een certificaat gaat heel eenvoudig:
Maak een bedrag van f 100,-
of f 500,- 
of f1000,-
 of een veelboud van een van die bedragen over op
postgiro 676212 t.n.v. St. NoPapers, Utrecht o.v.v. lening Nfl
bij veelvouden van f 500,- of f 1000,- graag vermelden om welk cerificaat
het gaat.
en u ontvangt uw certificaat binnen 3 weken na ontvangst retour.
Als rentedatum geldt de datum van ontvangst van uw bedrag.
 
 
Inlichtingen:
NoPapers Finance Liga
Postbus 85333, 3508 AH Utrecht
Tel. 030-2544519 (ma t/m vrij 11-16.00 uur) 
Mr. Theo Nannes (de beheerder)
Fax: 030-2543424
 
Of stuur een email:
Info@nopapers.nl
 
 
 
 


De Agenda van Nederland
!!!!Sinds 1/12/1998: http://www.dan.nl
kopij per email: redactie@dan.nl
     post: D.A.N., Postbus 85333, 3508 AH Utrecht, Holland
     fax:  030-2543424

Inl. per telefoon (ma t/m vrij 11-16.00 uur): 030-2544519

NoPapers, digitale uitgeverS..... virtualiter
info@nopapers.nl
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.