Menno Grootveld on Wed, 2 Dec 1998 04:47:57 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Lost & Found 8


Aanstaande donderdag 3 december vindt in het Theatrum Anatomicum van de
Waag op de Nieuwmarkt de laatste Lost & Found van dit jaar plaats. Het
belooft een spectaculair programma te worden met als willekeurige
hoogtepunten onder meer een super 8-film uit 1980 over het wildste
punkfeest dat ooit in Paradiso is gehouden, een video over de begrafenis
van een recent overleden kunstenaar en een presentatie door twee
kunstenaars van hun geheimzinnige experimenten op het Internet.
De zaal gaat open om 20.30 uur, het programma begint om 21.15 uur. Kom op
tijd, want het aantal plaatsen is beperkt! De toegangsprijs bedraagt zoals
te doen gebruikelijk fl 10,-.


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.