Geert Lovink on Fri, 28 Aug 1998 16:32:07 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: werkstuk 'Stalking'


Date: Fri, 28 Aug 1998 12:40:57 +0200
From: Corna Dirks <cdirks@xs4all.nl>
To: nettime-nl@dds.nl
Subject: werkstuk 'Stalking'

Ik zou graag de aandacht willen vestigen op een werkstuk dat ik
kort geleden geschreven heb: "To have or to Harm",
Maatschappelijke ontwikkelingen: "Stalking" (48 pag.)
Ik werk als maatschappelijk werker bij de Regiopolitie
Groningen/Haren, BE Centrum.
Omdat de politie nog geen structureel beleid heeft op het
Stalkingprobleem, maar dit fenomeen sterk aan het toenemen is en
er te weinig bekendheid is, verdient dit werkstuk wellicht enige
aandacht.

Na overmaking van f 30,- op postbank 3749137 t.n.v c.h. dirks kan
ik u dit werkstuk toezenden.
 
Tevens wil ik u attenderen op mijn website
http://www.xs4all.nl/~cdirks
'Stalking/Overlast/Social work Police'.


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.