flux@dds.nl on Mon, 27 Jan 1997 14:57:15 +0200


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: FLUX I donderdag 30 januari - gewijzigd programma


-- [ From: flux@dds.nl * EMC.Ver #2.5.02 ] --

Beste Nettimers,

Helaas heeft Peter Weibel de Balie afgelopen vrijdagavond - ondanks een
contract - laten weten dat hij de eerste lezing voor Permanent Flux niet kan
geven. Omdat we erg veel uniek beeldmateriaal hebben verzameld en omdat we
vinden dat deze eerste periode in de multimedia geschiedenis in ieder geval
een keer zichtbaar gemaakt moet worden, hebben we besloten om de lezing niet
te cancelen. Gelukkig hebben we een ideale vervanger gevonden: Frans Evers,
hoofddocent Interfaculteit Beeld en Geluid Koninklijk Conservatorium Den
Haag, bekend als organisator van het jaarlijkse Sonic Acts festival in
Paradiso. De inhoud van zijn verhaal is gelijk aan het beloofde verhaal door
Peter Weibel, alleen een stuk verstaanbaarder, namelijk in het Nederlands. 
Als bonus voor de mensen die wellicht toch teleurgesteld zijn door het
wegblijven van Weibel, vertonen we gratis, na afloop van de lezing, de
schitterende 16mm documentaire 'Jean Cocteau, autobiographie d'un inconnu'
uit 1983 van Edgardo Cozarinsky, waarin de zeventigjarige schrijver en
schilder terugblikt op zijn samenwerking met ondermeer Picasso en Diaghelew.
Goed nieuws: inmiddels heeft Laurie Anderson definitief toegezegd, zowel om
de vierde Fluxlezing te geven op 24 april als voor de performance 'the speed
of darkness' in Paradiso op 25 april. Zodra daarvoor gereserveerd kan worden
, zal ik dat bekend maken via deze lijst, alswel via de website op http:
//www.dds.nl/~flux.

De Balie - Kleine-Gartmanplantsoen 10 (Leidseplein) - Amsterdam
Permanent Flux I - donderdag 30 januari 1997
Aanvang lezing 20.30 uur
Aanvang filmvertoning 22.30 uur
Toegang: fl 15,00 / 12,50 (cjp/pas65/stadspas)
Reserveren: 020 - 553 51 00

Met vriendelijke groet,
Sjoera Nas - De Balie

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.v2.nl/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.